donderdag 1 april 2021auteur: DDB

Consultatie Slachttaks

Namens onze leden heeft de DDB op donderdag 1 april 2021 een reactie ingediend op de Initiatiefwet Slachttaks die is ingebracht door de Partij voor de Dieren (PvdD). Beoogd wordt de slachtbelasting in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2023.

De reactie van de DDB kunt u hier lezen.

Het DDB-bestuur

3 april 2021


Downloads: Consultatie Slachttaks