donderdag 18 november 2021auteur: DDB

Tegemoetkoming kosten PAS-meldingen

Geacht DDB-lid,

Als u een melding heeft gedaan voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS), en u heeft kosten gemaakt om de gegevens voor het legaliseren van uw PAS-melding door te geven, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen in deze kosten van €1.600 bij de RVO (via deze link komt u op aanvraagpagina terecht)

Let op: U dient de aanvraag tegemoetkoming in te dienen in de periode 15 november 2021 tot en met 30 november 2022 (het resultaat van de controle van de PAS-melding is niet van invloed op uw aanvraag). De voorwaarden staan op de aanvraagpagina vermeld.

Klik hier om direct naar het aanvraagformulier te gaan.

De-minimisverklaring

In uw aanvraag vult u ook een de-minimisverklaring in. Hiermee verklaart u dat u niet meer dan de maximale overheidssteun kreeg. Deze tegemoetkoming wordt gezien als overheidssteun. Voor agrarische bedrijven is de maximale steun € 20.000 in 3 belastingjaren. Voor andere bedrijven is de grens € 200.000. In 2021 gaat het over de belastingjaren 2019, 2020 en 2021.

De rijksoverheid geeft op de website aan zich volop in te zetten om uw PAS-melding zo snel mogelijk legaal te maken, een termijn is niet aangegeven.

Met vriendelijke groet,
het DDB-bestuur

Sieta van Keimpema, voorzitter

18 november 2021