CDM – Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De geplande technische briefing vandaag, 4 april, van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet), waarin onder meer het effect van de voorgestelde maatregelen van minister van LNV op het …

Lees meer »

Crisis vraagt om politieke lef

woensdag 21 februari 2024 auteur: DDB

In verband met het afschaffen van de mest derogatie, worden Nederlandse (melk)veehouders geconfronteerd met een gigantisch verlies van mestplaatsingsruimte dat niet met eenvoudige middelen (mineralenconcentraat, afroming, opkoop, voerspoor, pre-…

Lees meer »

Dringend beroep op minister Adema! Melkveehouders verkeren momenteel in een uiterst zorgelijke situatie als gevolg van nieuwe mestregels van de Europese Unie. Deze voorschriften leggen een aanmerkelijke druk op de boeren, aangezien zij sinds kort …

Lees meer »

Terwijl heel agrarisch EU in brand lijkt te staan en duizenden boeren met hun trekkers demonstreren om desastreus beleid (afkomstig vanuit Brussel) met belastingverhogingen, kortingen, krimp en afromingen terug te draaien of te voorkomen, worden er …

Lees meer »

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vindt het belangrijk dat het water in de grond en oppervlakte van goede kwaliteit is. Maar zijn we als land in lijn met de Europese regels of volgen we gewoon wat politici willen? De redactie van STAF …

Lees meer »