Schouder aan schouder voor beste keus!

donderdag 22 april 2021 auteur: DDB

Sinds de introductie van FarmerFriendly en de boerenprotesten vorig jaar bij distributiecentra, staat een eerlijker opbrengstprijs voor de Nederlandse boer weer meer dan prominent op de agenda.Die roep om een kostendekkende prijs voor boeren is niet …

Lees meer »

Onverwacht droevig nieuws

maandag 12 april 2021 auteur: DDB

Vrijdag 9 april ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze vicevoorzitter Jacob Miedema, onverwacht in zijn slaap is overleden.Jacob Miedema was sinds de oprichting in 2006, betrokken en trouw lid van de DDB. In 2014 trad hij toe tot het DDB …

Lees meer »

Door de Partij voor de Dieren (PvdD) is een initiatiefwet ingebracht, de Wet slachtbelasting, die tot en met 2 april ter consultatie lag. Doel van de initiatiefwet volgens de PvdD, ´het bevorderen van de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten, …

Lees meer »

NMV, FDF, AGRACTIE en DDB hebben een bezwaarschrift opgesteld tegen het weidevogelplan van gedeputeerde Douwe Hoogland.Dit bezwaarschrift kunnen jullie aanvullen met jullie eigen gegevens. Het is verstandig deze zo spoedig mogelijk aan te vullen en …

Lees meer »

Waar landbouwgrond gebruikt wordt voor industrie is de weidevogel weg, Waar landbouwgrond gebruikt wordt voor woningbouw is de weidevogel weg, Waar landbouwgrond gebruikt wordt voor zonneparken is de weidevogel weg, Waar landbouwgrond omgevormd …

Lees meer »