Het conceptlandbouwakkoord. Het draagt een klinkende naam: “In Beweging”. Maar aan het einde van bijlage 1, mag daar een ondertitel bij: “Boeren begeleiden naar de uitgang”. Het conceptakkoord draagt niets bij aan toekomstperspectief voor …

Lees meer »

Landbouwakkoord vanaf de start verkeerd ingezet

donderdag 22 juni 2023 auteur: DDB

LTO is gisteravond – 20 juni 2023 - ook eindelijk van de hoofdtafel naar het voorgenomen Landbouwakkoord, gestapt. Eindelijk, want ook LTO heeft moeten constateren dat:het concept-Landbouwakkoord een sfeer ademt waarin doelen en verplichtingen …

Lees meer »

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

zondag 18 juni 2023 auteur: DDB

Op 19 juni aanstaande, start de Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie. “Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden. …

Lees meer »

“Piekbelasters”- aanpak

woensdag 14 juni 2023 auteur: DDB

Maandag 12 juni werd door Minister van Stikstof, Christianne van der Wal, de ‘Piekbelastersaanpak’ gepresenteerd. Een aanpak waardoor via twee programma’s: LBV en LBV plus, ongeveer 13.000 boerenbedrijven rondom Natura2000 gebieden hun …

Lees meer »

Het broedseizoen van weide- en akkervogels is in volle gang, evenals de werkzaamheden in het veld. Bij het beschermen van de weide- en akkervogels kunnen in verschillende provincies, vrijwilligers van de vogelwachten u daarbij helpen. In Fryslân …

Lees meer »