“Piekbelasters”- aanpak

woensdag 14 juni 2023 auteur: DDB

Maandag 12 juni werd door Minister van Stikstof, Christianne van der Wal, de ‘Piekbelastersaanpak’ gepresenteerd. Een aanpak waardoor via twee programma’s: LBV en LBV plus, ongeveer 13.000 boerenbedrijven rondom Natura2000 gebieden hun …

Lees meer »

Het broedseizoen van weide- en akkervogels is in volle gang, evenals de werkzaamheden in het veld. Bij het beschermen van de weide- en akkervogels kunnen in verschillende provincies, vrijwilligers van de vogelwachten u daarbij helpen. In Fryslân …

Lees meer »

Na het bericht dat Nederland (op termijn) de derogatie kwijtraakt, heeft de DDB haar leden op de hoogte gebracht van het voornemen om hier actie op te ondernemen: waar liggen nog opties voor behoud van derogatie? Het verliezen van de derogatie is …

Lees meer »

‘Brussel geeft groen licht voor uitkoop piekbelasters stikstof in veehouderij’ en ‘Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar’. Twee berichten die vandaag vlak achter elkaar in de media kwamen.“Het kabinet voelt een zware …

Lees meer »

Bij het beoordelen of een project vergunning plichtig is, geldt momenteel een rekenkundige ondergrens of drempelwaarde van 0,00(5) mol per hectare per jaar. Dit getal is niet gebaseerd op wetenschap, maar op de snelheid waarmee de gemiddelde …

Lees meer »