zondag 28 januari 2024auteur: DDB

STAF organiseert vijf regionale lezingen over de forse wateropgave in Nederland

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vindt het belangrijk dat het water in de grond en oppervlakte van goede kwaliteit is. Maar zijn we als land in lijn met de Europese regels of volgen we gewoon wat politici willen? De redactie van STAF heeft onderzocht wat er aan de hand is.

Op 5 december 2023 liet Piet Adema, de tijdelijke minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een kaart zien met gebieden waar veel voedingsstoffen in de grond zitten. Meer dan de helft van het platteland werd als vervuild aangewezen. Dit is vreemd, want een paar jaar eerder zei Europa dat Nederland op de goede weg was om in 2027 de gestelde doelen te halen. Heeft Adema wel de juiste gegevens gebruikt voor zijn kaart?

Ook opvallend is hoe waterschappen de regels voor stikstof en fosfor in hun water vaststellen. Hierdoor hebben verschillende waterschappen verschillende regels voor vergelijkbare wateren. Het ene waterschap baseert de regels op wetenschap, terwijl het andere waterschap onrealistische regels vaststelt via bestuursbesluiten. Welke waterschappen doen dit goed en welke niet?

Al deze vragen worden beantwoord tijdens vijf regionale lezingen. Elke lezing richt zich op een specifiek gebied: Oost-, West-, Noord-, Zuidoost- en Zuidwest-Nederland.

Via deze link ziet u waar de regionale lezingen van STAF plaatsvinden en hoe u zich op kunt geven!

Bestuur DDB

28 januari 2024