zaterdag 15 juni 2024auteur: DDB

De DDB feliciteert

De DDB feliciteert de nieuwe Minister van LVVN, Femke Wiersma en de Staatssecretaris van LVVN, Jean Rummenie!

Dat BBB beide posities op het ministerie van landbouw in gaat vullen, geeft vertrouwen dat het beleid van de afgelopen jaren - dat slechts krimp van de landbouwsector op de agenda had - ten einde komt.

Het grote belang van de Nederlandse voedselproductie zien we ook terug in de nieuwe naam van het ministerie: het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Eerherstel voor de vissers maar ook eerherstel voor de kleine groep in Nederland – de boeren en telers - die zorgen dat iedere burger zeker kan zijn van de bereikbaarheid van voldoende en hoogkwalitatief voedsel.

“Herstel van vertrouwen in de overheid” was één van de doelen van de vorige ministers op de dossiers landbouw, stikstof en natuur. Doelen die steeds verder uit beeld raakten door het gevoerde beleid. De DDB ziet - met dit BBB-team op het Ministerie van LVVN - herstel van vertrouwen in de overheid als een haalbare doelstelling waar alle boeren en burgers in Nederland van zullen profiteren. Wij wensen de nieuwe beleidspersonen heel veel succes toe!

Het DDB Bestuur