MELK-NIEUWS

http://www.europeanmilkboard.org

EMB Nieuwsbrief december 2013

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Paiul de Montvalon en ik ben melkveehouder in Angers, West-Frankrijk. Mijn familie heeft daar een boerenbedrijf met 90 hectare grond en een melkquotum van 350.000 liter. Omdat Richard Blanc heeft aangegeven dat hij zich in de toekomst geheel op de ontwikkeling van de faire melk in Frankrijk – Fairefrance - wil richten, vertegenwoordig ik hem nu in het EMB bestuur. 

Sinds 2009 zit ik in het bestuur van de APLI, daarna ben ik in het bestuur gekomen van de Brancheorganisatie Office du lait en tenslotte ben ik president geworden van  producentenorganisatie France Milkboard. Ik ben er vast van overtuigd, dat er geen andere weg is om de rechten van melkveehouders te verdedigen als met een Europese organisatie. Een oplossing voor de dramatische situatie waarin melkveehouders zich bevinden kan alleen op Europees niveau gevonden worden. Om deze reden moeten we het werk van de EMB ondersteunen en door de strijd op zowel nationaal als Europees niveau er voor zorgen dat het gedachtegoed van marktliberalen en speculanten niet de overhand krijgt. Voor melkveehouders blijft de wereldmarkt vooral boerenbedrog. We mogen niet langer accepteren, dat we continue door de zuivelindustrie worden misbruikt als bewegingsruimte.

Alleen de EMB zet zich in voor een melkprijs die de kosten vergoedt en melkveehouders een passende beloning garandeert. Hiervoor is de inrichting van een Europese monitoringscommissie– zoals de EMB eist - noodzakelijk. Daarnaast moet in geen geval de publicatie van de reële melkproductiekosten in Europa evenals de bundeling van melkveehouders – eerst in de individuele landen en daarna op Europees niveau, verwaarloosd worden. Ook op de dominante positie van coöperaties, de risico’s voor de voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit in Europa moeten wij onophoudelijk blijven wijzen.

Voor mij persoonlijk is het overduidelijk: ik wil noch van premies, noch van subsidies leven, maar enkel en alleen van de van de op mijn gezinsbedrijf geproduceerde melk. Dat is het doel van mijn betrokkenheid bij de EMB. 

Ik wens u prettige kerstdagen en het beste voor 2014.

Paul de Montvalon (president France Milkboard en vervangend bestuurlid in het EMB bestuur)EMB ledenvergadering in Hamburg


Op 26 en 27 november 2013 heeft de EMB in de Hanzestad Hamburg, haar tweede ledenvergadering van dit jaar gehouden. De Europese ledenorganisaties hebben zich beraden op de voortgang van het politieke lobbywerk in aansluiting op de hervorming van het EU landbouwbeleid  en de grote zuivelconferentie in september. 

Zelfs als de resultaten van de onlangs afgesloten EU landbouwhervorming niet aan de verwachtingen van de melkveehouders heeft voldaan door het afwijzen van het instrument om vrijwillig minder melk te kunnen produceren tegen vergoeding, waren de aanwezige vertegenwoordigers van de EMB ledenorganisaties het er over eens dat de EMB is aangekomen op een cruciaal punt in het politieke lobbywerk. Vooral de grote zuivelconferentie op 24 september in Brussel waarop Eurocommissaris Ciolos de inrichting van een marktobservatorium voor de zuivelmarkt heeft aangekondigd, droeg daaraan bij.   

Naar de mening van de EMB komt het er nu op aan, dat dit nieuwe instituut met de juiste bevoegdheden wordt uitgerust. De leden van de EMB willen hier constructief aan meewerken met  de Europese Commissie maar ze tegelijkertijd ook op de vingers kijken, zodat de belangen van de Europese melkveehouders in Brussel gewaarborgd worden. Als leidraad voor de concrete uitvoering van het observatorium kan de in opdracht van de EMB gemaakte wetenschappelijke studie over een Europees Monitoring Agency dienen, die door Romuald Schaber in Hamburg nog een keer gepresenteerd is aan de EMB leden.

Zoals ook op eerdere ledenvergaderingen konden we deze keer bevriende Europese melkveehouderbelangenbehartigers die geen lid zijn van de EMB als gast begroeten. De actieve discussie met vertegenwoordigers van melkveehouders uit Finland, Litouwen en Polen werd door de leden van de EMB  als inhoudelijk verrijkend beschouwd en heeft weer het belang van een intensieve gedachte-uitwisseling tussen melkveehoudersorganisaties bewezen.

Om in de toekomst de kwaliteit van het werk door de EMB nog beter op de behoeftes van de leden af te stemmen, is gepland om begin volgend jaar een tevredenheidonderzoek te verspreiden onder de EMB leden over de uitvoering van het werk van de organisatie. Voor dit doel wordt een vragenlijst ontworpen en op de volgende ledenvergadering voorgesteld.     

Het “klapstuk van de markt” tijdens de ledenvergadering vormde het boerderijbezoek met gezamenlijke maaltijd  op de tweede dag  in Quarnsted in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. De lekker hete soep met worst was precies het goede antwoord op het gure novemberweer om versterkt de terugreis te aanvaarden met een hoofd vol nieuwe ideeën voor het werk in de EMB.

Christian Schnier (EMB)


MIG/FMB roepen op voor grote demonstratie op 19 december in Brussel

De crisis in de zuivelsector met melkprijzen die de kosten niet dekken, is maar een klein deel van een veel grotere crisis die alle burgers aangaat. Kijken we alleen al in België naar links en rechts, dan zien we dat het de gehele productiesector: Caterpillar, Ford, Arcelor-Mittal, slecht gaat. Daar bovenop komt de crisis met duizenden miljarden euro’s die door de  twijfelachtige speculaties van de banken verloren zijn gegaan en waar de politiek ons voor laat betalen door middel van eindeloos veel bezuinigingsprogramma’s. Nieuwe projecten zoals  geplande trans-Atlantische handelsverdragen drijven de waanzin daarbij nog verder op de spits.    

De boeren van de EMB ledenorganisaties Mig en FMB in België zijn daarom de samenwerking aangegaan met andere sectoren en maatschappelijke groeperingen en roepen op tot een grote demonstratie op de top van de Europese leiders op 19 december 2013 in Brussel.

Alle andere EMB ledenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als aftrap zal op de vooravond een ontmoeting in Brussel plaatsvinden waar mensen uit verschillende Europese landen aan het woord komen om in te gaan op de dramatische situatie thuis. 

Verdere informatie kunt u vinden op internet: http://www.d19-20.be/

Alain Minet (MIG)Italiaanse Faire melk van start gegaan: een droom wordt waarheid


Op 28 november is in het Italiaanse Milaan het Faire melkproject in Italië onder de naam  Buono e Onesto (Goed en Fair) gestart. De Italiaanse EMB ledenorganisatie APL della Pianura Padana zal onder dit merk en met het logo van de koe in de Italiaanse nationale kleuren, melkproducten verkopen. Als eerste wordt consumptiemelk aangeboden maar later komen daar nog kaas en yoghurt bij.

Net zoals het succes in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk, zal het Italiaanse Faire melk project in nauwe samenwerking met de EMB doorgevoerd worden. Het gezamenlijke doel van APL en de EMB is om een kwaliteitsproduct aan te bieden, dat zowel recht doet aan de onkosten van de producenten als dat het voorziet in de behoefte van de consumenten naar een goed product voor een eerlijke prijs. De APL is er zeker van dat de consumenten met hun mee gaan op de ingeslagen weg en de Faire melk door zijn hoge kwaliteit en zijn rechtvaardige prijs zullen ondersteunen. 

Verdere informatie over de Faire melk in Italië is te vinden op: www.latteonesto.com


 

Economische situatie voor Duitse melkveehouders al einige tijd gespannen

De volgende fragmenten uit de persberichten van de EMB en de MEG-Milch Board over de actualisering van de melkproductiekosten studie voor Duitsland zijn op 2 december 2013 verschenen.

Persbericht EMB

In vergelijking met april dit jaar, is de kostprijs voor de productie van melk in Duitsland op 1 juli 2013 met ongeveer één cent gedaald naar 42 cent per kg melk (bij 4% vet en 3,4% eiwit). Tegelijkertijd steeg de gemiddelde melkprijs naar 38,55 cent per kg melk. Dit betekent dat er nog steeds een gat zit tussen de boerenmelkprijs en de productiekosten van 3,45 cent. Dit blijkt uit de resultaten van de productiekostenstudie die wordt uitgevoerd door het Duitse Bureau voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (BAL). De studie die in opdracht van de European Milk Board (EMB) en melkveehoudersorganisatie MEG Milch Board wordt uitgevoerd, berekent de kostprijscijfers voor Duitsland per kwartaal. De Milk Marker Index (MMI) berekend door de MEG Milch Board op basis van de studieresultaten, toont met 113 punten een kostenstijging van 13 procent sinds 2009 aan.

Romuald Schaber, president van de European Milk Board, gaf zijn kritisch commentaar op de huidige situatie waarbij melkveehouders hun kosten niet kunnen dekken uit de melkprijs: “Momenteel veroorzaakt een lichte productiedaling de enigszins hogere prijzen. Dit heeft het gat tussen de melkprijs en de kostprijs wat kleiner gemaakt, maar er is nog steeds geen sprake van een kostendekkende melkprijs – laat staan dat er winst kan worden gemaakt.”

De melkprijs/kostprijs verhouding die ieder kwartaal wordt gepubliceerd door de MEG Milch Board toont aan dat in juli de kosten slechts met 92 procent werden gedekt. “Het zijn de melkveehouders die de ontbrekende 8 procent uit eigen zak moeten betalen, zoals ze ook zelf de ontbrekende 18 procent in april moesten betalen. Voor veel melkveehouders zijn deze kosten slechts voor een beperkte periode te dragen, zelfs met behulp van leningen. Na verloop van tijd wordt een groeiend aantal melkveehouders in Duitsland en Europa zo gedwongen hun bedrijf te beëindigen”, aldus president Schaber over de consequenties van het systematische tekort tussen uitbetaalde prijzen en de huidige kosten.

 

Persbericht van de MEG Milch Board

Voor de voorzitter van de MEG Milch Board, Peter Guhl,  is de prijsontwikkeling in het eerste halfjaar van 2013 een duidelijk signaal dat er aan de grondstof melk, wereldwijd gebrek is. Met het oog op de erg zware situatie in 2012, met een melkprijs die gemiddeld 25 procent beneden de kostprijs lag, (prijs-kosten-ratio 0,75) was een ommekeer voor de melkveehouders in Duitsland ook dringend noodzakelijk. Het doel van de bemoeienissen door de melkveehouders is echter nog niet bereikt. “De meerderheid van de Duitse melkveebedrijven kon tot juli de kosten nog niet dekken met de uitbetaalde melkprijs, om maar te zwijgen over het opbouwen van reserves “.

Christian Schnier (EMB)


 

Meer dan 50 maatschappelijke organisaties eisen een omwenteling aangaande EU handels-  en investeringsbeleid

Op 26 november 2013 lanceerde in Brussel een Europese alliantie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties waaronder de European Milk Board, een alternatief handelsmandaat: een voorstel om handel en investeringen van en door de EU in dienst van de bevolking en de wereld te stellen, en niet puur in het winstbejag van enkelen. De lancering vond plaats terwijl de handelsministers en de Europese Commissie naar de onderhandelingen voor de World Trade Organisation (WTO) in Bali vertrokken.

“Het huidige handels- en investeringsklimaat, opgelegd door de EU en de WTO, werkt niet. Door de prijsstelling open te stellen voor wereldwijde handel in landbouwproducten, worden kleine boeren van de kaart geveegd en is het de grootste oorzaak van de wereldwijde honger. Het dereguleren van financiële diensten door vrijhandelsakkoorden belemmert strakke regulering van de financiële sector en maakt zo de weg vrij naar de volgende desastreuze financiële crisis. We moeten weg van deze door multinationals aangedreven agenda,” zei  Charles Santiago, lid van het Maleisische parlement die in Brussel was om de lancering van het alternatieve handelsmandaat te ondersteunen.

Het nieuwe 20-pagina’s tellende mandaat stelt voor dat kernprincipes als mensen- en arbeidrechten enmilieubescherming de drijvende krachten zouden moeten zijn achter de EU handelspolitiek. Over verschillende onderwerpen zoals voedsel, werk, geld en grondstoffen, zijn gedetailleerde voorstellen opgenomen. Eén voorstel schrijft voor dat de EU meer zelfvoorzienend wordt in eiwitten en oliehoudende gewassen, als alternatief voor importen van (genetisch gemodificeerde) sojabonen, palmolie en biobrandstoffen die verwoestend zijn voor het milieu en de kleine boeren in het Zuidelijk deel van de wereld.  Het mandaat stelt ook voor om nationale parlementen en de bevolking een grotere rol te geven bij het initiëren, onderhandelen en het afronden van handels- en investeringsverdragen, om zo terrein te heroveren op de grote multinationals. 

De geschetste voorstellen in het Alternatieve Handels Mandaat werden ontwikkeld in een vierjarig proces, met openbare workshops overal in Europa, met een grote verscheidenheid van maatschappelijke- en milieugroeperingen zowel binnen als buiten de EU. De voorstellen vormen de basis van een EU brede campagne om handel en investeringen te laten werken voor de mensen en het milieu, een campagne die zich ten eerste op de Europese verkiezingen in mei volgend jaar zal focussen, waarbij aan parlementariërs wordt gevraagd om het alternatieve handels mandaat te steunen.    

Het Alternatieve Handels Mandaat kan worden gedownload op: http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-time_for_a_new_vision-PRINT.pdf

Christian Schnier (EMB) 

 

 

EMB Agenda

Onderstaand vindt u de belangrijke afspraken van het EMB bestuur in december 2013:

  • 10.12: Vergadering van de melkbundelingsgroep in Brussel

  • 12.12: Workshop met NGOs over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) in Brussel

  • 18.12: Bestuursvergadering in Brussel

    Colofon

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org