EMB nieuwsbrief: MELK-NIEUWS februari 2015

http://www.europeanmilkboard.org

EMB Nieuwsbrief februari 2015

 • Hoorzitting over  “Het Melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector”
 • Dure Zwitserse frank brengt Zwitserse melkveehouders in grote problemen
 • De Ierse melkmarktsituatie in januari
 • Grüne Woche Berlijn - Symposium BDM
 • Studiebijeenkomst MIG (België)
 • Interview met Dace Pastare
 • Korte berichten uit Brussel
 • EMB Agenda

Nieuwsbrief als PDF

PDF-Versie hier downloaden

Contact

EMB - European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussels

Phone: +32 - 2808 - 1935
Fax:     +32 - 2808 - 8265

office@europeanmilkboard.org
www.europeanmilkboard.org

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Tijdens de hoorzitting op 27 januari 2015 over “Het melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector” in het Europees Parlement kwam de lijnrechte tegenstelling in de beoordeling van de huidige situatie op de melkmarkt aan het licht tussen de nieuwe Europese Commissaris, de heer Phil Hogan die volhardt in zijn mening dat de melkmarkt niet in crisis verkeert, en de Rapporteur van de AGRI Commissie voor “Ontwikkeling van de zuivelmarkt en de werking van het Melkpakket”, de heer James Nicholson. Zonder twijfel, stelde de laatste, verkeert  de melkmarkt opnieuw in crisis en betalen melkveehouders het gelag.

Een gedetailleerd verslag van deze hoorzitting vindt u in deze nieuwsbrief.

Tijdens de conferentie van de Europese Commissie op 5 december 2014: “2024 vooruitzichten voor de EU Landbouwmarkten”, werden de vooruitzichten voor de zuivelsector gepresenteerd door de Gira. Met een overzicht per Europese melkfabriek (waaronder veel coöperaties)  van de miljarden investeringen in uitbreiding van de verwerkingscapaciteit, maar ook de zwakke punten van de coöperaties ten aanzien van het tot waarde brengen van de melk en de vooruitzichten voor de zuivelsector: één grote successtory voor de zuivelindustrie. Grote en enige verliezer: de melkveehouders; het aantal melkveebedrijven zal dramatisch dalen. 

Juist deze drie sheets zijn uit de presentatie gehaald en staan niet op internet. Worden verborgen gehouden voor de Europarlementariërs en andere belanghebbenden.

Ik heb de originele presentatie, rechtstreeks van de auteur. Maar het is mij verboden deze presentatie verder te verspreiden. Geachte leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: stel vragen aan de Europese Commissie want er worden u essentiële gegevens onthouden. Gegevens die noodzakelijk zijn om uw vragen ten aanzien van de margeverdeling en transparantie in de keten te beantwoorden en die noodzakelijk zijn om een oplossing te vinden voor de problematiek van de melkveebedrijven in de EU. De doelstelling van het landbouwbeleid in het Verdrag van Lissabon is helder: het stabiliseren van markten en het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking door verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn.

Daar ligt uw verantwoordelijkheid en uw taak die we graag ingevuld zien.

 

Sieta van Keimpema, EMB VicepresidentHoorzitting over “Het Melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector” sector”

Wat alle experts, ook de EMB, tijdens de hoorzitting met elkaar eens bleken te zijn, was het feit dat het Melkpakket geen positieve gevolgen heeft gehad voor de versterking van de positie van de melkveehouders.

Ondanks contracten en producentenorganisaties zijn melkveehouders niet bij machte een goed resultaat uit te onderhandelen met de afnemers. De uitsluiting van coöperatieve leden van deze mogelijkheden in het Melkpakket, werd  meer dan eens aangemerkt als mede oorzaak hiervan. Tevens werd het feit van, 2015overproductie als oorzaak van de mislukking genoemd. En ook de maatregelen ten behoeve van de ‘zachte landing’ hebben een mislukking opgeleverd. De ijdele hoop van politici en beleidsmakers betreffende de markt, waren nergens op gebaseerd.

Als mogelijke oplossing voor de huidige crisis, werd door een aantal experts een verhoging van de interventieprijzen voorgesteld.  Dat een substantiële verhoging echter direct zal leiden tot de situatie van vóór 1984, met boterbergen en melkmeren,  maakt dit voorstel uiterst dubieus. Bovendien: dit is slechts een verzekeringsmodel voor de zuivelindustrie die zo van voldoende marge verzekerd is terwijl de melkveehouders nog steeds op een veel te laag prijsniveau zitten. Behalve het Markt Verantwoordelijkheid Programma van de EMB , werd niet veel nieuws ingebracht.

Het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) werd gepresenteerd als wat het is: een tijdelijk in te stellen crisisinstrument om een volledige ineenstorting van de melkprijs te voorkomen, volatiliteit te beperken, crises te verkorten en melkveehouders permanent te focussen op marktontwikkelingen en te laten reageren op marktsignalen.

The show must go on?

Dat zelfs in crisistijden een aantal parlementariërs slechts geïnteresseerd lijken in politieke spelletjes, werd duidelijk tijdens de vragenronde. Een tweetal parlementariërs noemde het Markt Verantwoordelijkheid Programma van de EMB  “ melkquotum door de achterdeur”, een zeer valse voorstelling van zaken aangezien het MVP slechts een crisisinstrument is dat geen beperkingen oplegt tijdens periodes dat de markt in evenwicht is.

In mijn reactie op de opmerkingen en vragen, heb ik er dan ook geen doekjes om gewonden: De Europese Commissie heeft bij herhaling aangegeven dat zij eisen dat melkveehouders in een geliberaliseerde markt, reageren op marktsignalen. Echter, dan moeten we eerst wel met een definitie vast kunnen stellen wanneer we in crisis zijn. Als melkveehouders niet reageren op deze marktsignalen en ondanks een vastgestelde crisissituatie hun productie verhogen, zullen deze melkproducenten daarvan de rekening moeten betalen. En niet de melkveehouders die zich wel marktconform gedragen. Het zou prijzenswaardig zijn wanneer parlementariërs de “vervuilers” niet de hand boven het hoofd willen houden in deze (degenen die de Europese Unie geld kosten).

Als parlementariërs echter van mening zijn dat geen enkel instrument om de melkveehouders te  ondersteunen, de toenemende, steeds goedkopere stroom aan melk voor de zuivelindustrie mag verstoren omdat deze miljarden van het boerengeld in extra verwerkingscapaciteit hebben gestoken die  vol moet, moet men vooral zo doorgaan.

Dan kan men zichzelf binnen een paar jaar feliciteren met het resultaat: in veel Europese regio’s geen melkproductie meer, in andere regio’s industriematige melkveehouderij met bijbehorende milieuproblematiek en het verlies van duizenden melkveebedrijven. Als dat hetgeen is wat wordt beoogd, dan is men op de goede weg! 

Sieta van Keimpema, EMB Vice President

Video van de hoorzitting: Speech van Sieta van Keimpema 1:53:00, Sieta's antwoorden 3:11:38.


Dure Zwitserse frank brengt Zwitserse melkveehouders in grote problemen

De Zwitserse melksector staat voor een Hercules opgave. De Zwitserse Nationale Bank heeft de koppeling van de koers ten opzichte van de euro, losgelaten. De koers van de frank steeg binnen twee dagen met 20%. Daardoor wordt het prijsverschil met het buitenland in één klap veel groter.

Al sinds een half jaar worden Zwitserse melkveehouders geconfronteerd met dalende melkprijzen. Als reden wordt aangevoerd dat de melkprijzen in de EU ook dalen. Nu steeg de koers van de frank binnen een dag met 20%. Daardoor steeg de Zwitserse melkprijs ten opzichte van de melkprijs in de EU van rond de 50 naar 60 cent. De kosten zijn ook (rekenkundig) gestegen van 75 naar 90 cent. En dat allemaal door de koers van de frank.

De melksector vreest “noodlottige uitwerkingen”. Verwacht wordt dat de melkverwerkers alleen met grote prijsdalingen ten aanzien van de uitbetaalde melkprijs, het koersverlies ten opzichte van de euro willen gladstrijken. De Zwitserse EMB ledenorganisatie BIG-M heeft middels een brief duidelijk gemaakt, dat er in Zwitserland nog altijd grensbescherming bestaat voor de “witte lijn”. Daarom zou de A melkprijs niet onder druk moeten kunnen komen. Maar deze komt wel onder druk, omdat de segmentering voor A -, B- en C melk door de melkhandelaren niet transparant worden gepubliceerd en daardoor de melk met de laagste prijs ook op het bovenste segment drukt. Waarom het hele prijssysteem erodeert.

Om deze onnodige erosie te ondervangen heeft BIG M bij de brancheorganisatie voor melk geëist, eindelijk de segmentering consequent en transparant te implementeren. De Brancheorganisatie Melk heeft sinds ze 5 jaar geleden hebben besloten de segmentering door te voeren als de geniale oplossing voor de problemen, gecommuniceerd naar de media: “De segmentering geldt voor de eerste en tweede aankoop van melk. Deze moet leiden tot bindende contracten die het volume aan “contractloze” melk (zwervende melk)  moet beperken en zal de prijs voor rauwe melk niet verder bedreigen." De concrete implementering van dit besluit ontbreekt tot op de dag van vandaag, omdat deze door onder andere de melkhandel wordt ondergraven (ook door die van de boeren). De precieze implementering van de segmentering is dan alleen nog maar mogelijk als – op het niveau van de eerste melk – boeren een door beide partijen ondertekend melkkoopcontract hebben, waarin het volume duidelijk is geregeld.

Na vijf hopeloze jaren moet de brancheorganisatie melk nu bewijzen dat ze hun opdracht, namelijk “de verplichting tot waardevermeerdering in alle schakels van de melkketen” eindelijk serieus neemt. Alleen als alibi hoeft deze organisatie er niet te zijn.

 

Werner Locher, BIG-MSituatie in Ierland in januari

De melkveehouders stellen zichzelf de bange vraag, hoe hoog de melkprijs voor 2015 zal worden en hoe deze uitwerkt op de rentabiliteit van de bedrijven. De melkprijs – en daarmee het inkomen voor de Ierse melkveehouders – gaat gebukt onder extreme schommelingen. De melkprijzen kunnen binnen één jaar met meer dan 50% ineenstorten, wat enige, tot dan toe gerenommeerde melkleveranciers ertoe kan verleiden voor onbepaalde tijd uit de melksector te stappen. De permanente schommelingen kunnen leiden tot het uitsterven van de traditionele Ierse gezinsbedrijven, als ze regelmatig blijven optreden.De grootste zorgen van Ierse melkveehouders in het eerste haljaar van 2015, zijn de melkprijs en de beschikbaarheid van melkquotum. In december 2014 lag de melkprijs voor de melkveehouders tussen de 30 en 32 cent per liter, tegenover 39 cent per liter halverwege 2014.

Uit een schatting van de melkleveranties, die door de afnemers voor de periode tot 31 december 2014 werden geleverd, blijkt dat de Ierse melkveehouders het melkquotum met 5,93% overschrijden, bekeken naar het melkvetgehalte in deze periode. Dat betekent dat volgens de momenteel voorhanden zijnde informatie, we een superheffing moeten gaan betalen van 90 miljoen euro. 

Het buitengewoon goede groeiseizoen tijdens de laatste zomer en herfst heeft in combinatie met de hoge gemiddelde melkprijs per liter, er toe geleid dat het melkaanbod ons nationale melkquotum met 7,5% zal overstijgen. In november en december liep de overschrijding, iets meer dan één procent,  terug.

 

Paul Smyth, ICMSAGrüne Woche in Berlijn - Symposium BDM Duitsland

(Berlijn, 17.01.15) 1000 Melkveehouders uit geheel Duitsland, gingen in op de uitnodiging van EMB-ledenorganisatie Bundesverband Deutscher Milchviehhalter BDM e.V. (Duitse melkveehoudersorganisatie) om aanwezig te zijn op hun symposium tijdens de Grüne Woche te Berlijn.  

Naast het analyseren van de marktspelers wereldwijd, legden de sprekers in hun presentaties het accent vooral  op hoe omgegaan moet worden met de kansen en risico’s op de wereldmarkt.

Stephan Börnecke, auteur en journalist (al dertig jaar redacteur van de Frankfurter Rundschau), analyseerde de gevolgen voor boeren van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, de TTIP. Hij zag twee ongelijke deelnemers die beide exportvoordelen verwachten. Hij betwijfelde de realiteitszin voor de melkveehouders in de EU in deze, aangezien de uitgangspositie voor beide partijen erg ongelijk is. Volgens een rapport van het Europese Parlement, zal de producent met zoogkoeien het meeste verlies leiden door het verdrag. In het spanningsveld tussen groeiprognoses en klimaatbescherming is het volgens Börnecke belangijk om “de koe niet te voeren als een varken,  hetgeen inhoudt; extensieve beweiding en de productie van ruwvoer van grasland in plaats van meer voer van akkers voeren.”.

De president van het Thünen-Instituut, Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, gaf met de blik op de liberalisering van de landbouwmarkten toe, dat er terreinen zijn waar voor regulering moet worden gepleit. Dit is echter, afhankelijk van het gebied – lastig om te realiseren. In het bijzonder ten aanzien van de bescherming van het milieu als ook ten aanzien van dierenwelzijnregels is de fundamentele vraag van de doelstelling al niet voldoende duidelijk beantwoord. Isermeyer riep ten aanzien van deze thema’s de politiek op om met slimmer beleid te komen en niet simpelweg de beperkingen te verhogen.

Daarna kwam melkveehouder Conny Derboven uit Nedersaksen aan het woord die zijn huidige situatie vanuit de praktijk analyseerde en uitlegde hoe hij persoonlijk de marktveranderingen inschat beoordeeld vanuit de heersende omstandigheden. Johannes Pfaller, ook melkveehouder en woordvoerder van het BDM Advies Comité, presenteerde vervolgens helder en gepassioneerd het concept Markt Verantwoordelijkheid Programma en pareerde iedere opmerking in de richting “quotum door de achterdeur”.  Het is volstrekt marktconform ontworpen om te reageren wanneer er veranderingen optreden op die markt.

Het symposium bereikte een passende finale met de uitreiking van de “Faire Melk” prijs voor journalisten. BDM voorzitter Romuald Schaber and member of the Federal Advisory Committee Michael Braun, lid van het Federale Advies Comité eerden de prijswinnaars voor hun journalistieke bijdragen die in het bijzonder succesvol waren geweest in het behandelen van het wereldwijde thema “eerlijke melk”. De prijs in de categorie Gedrukte Pers ging naar “De mens maakt het” door Jonathan Stock en Takis Würger (in: "Der Spiegel", issue 8/2014) en in de categorie Digitale Media  ging de prijs naar "De Melkrebellen – Moed tegen Macht”door Karin de Miguel Wessendorf en Valentin Thurn (WDR televisie,uitzending op 03.11.2014).

Markus Schulz, BDMStudiebijeenkomst MIG België

Begin januari nodigde de Belgische Melk Producenten Lobby MIG, twee boeren uit, uit Duitsland en Denemarken die opzienbarende presentaties gaven.

Deense boeren in de schulden

Kjartan Poulsen, biologisch melkveehouder uit Denemarken en lid van het EMB bestuur, presenteerde een overzicht van de situatie in de Deense melksector. Samen met twee partners en 15 werknemers managet Poulsen een groot biologisch melkveebedrijf met ongeveer 850 koeien. Er zijn nog ongeveer 3300 melkveehouders in Denemarken. 95% van de geproduceerde melk wordt verwerkt door de coöperatie Arla Foods. De resterende 5% wordt aan 11 verschillende melkverwerkers geleverd. 

Het veelgeprezen model “groeien of wegwezen” veroorzaakt voor de Deense melkveehouders steeds meer problemen. Veel melkveebedrijven verdwijnen hoofdzakelijk door de hoge schulden. “Vorige week alleen al moesten 20 bedrijven hun deuren sluiten omdat de banken niet langer mee willen doen”, zei Poulsen. Talloze melkveehouders breiden de productie uit vanaf 1 april, ondanks de lage melkprijzen.  “Veel bedrijven willen hun cashflow verbeteren ondanks de lage uitbetalingsprijzen om hun opgebouwde schulden af te lossen”, voegde Poulsen toe.

De tweede presentatie door een biologische melkveehouder toonde aan dat “minder””  soms “beter” is.

De eenmaal-daags-melken methode

Biologische melkveehouder Karl Meyer (51) uit Beieren vertelde over zijn eenmaal-daags-melken methode. Meyer veranderde zijn werkmethode in 2009 – in reactie op de tweede melkstaking samen met de Franse melkveehouders. Wat begon als een proef is inmiddels de dagelijkse praktijk geworden op zijn bedrijf. Meyer nam het principe over van Nieuw-Zeelandse melkveehouders die dit toepassen wanneer er weinig voer voorhanden is. De melkveehouder werd in beginsel geconfronteerd met een verlies van 30% aan melkproductie, maar de huidige productie bij eenmaal-daags-melken ligt op 50%. “In economische zin past het echter bij mijn bedrijf, omdat ik veel op voer bespaar”, zei Meyer. Problemen zoals uierontstekingen, komen op zijn bedrijf niet meer voor. Zijn koeien varen er wel bij. “Vruchtbaarheid is verbeterd en mijn veeartskosten zijn naar beneden gegaan”, voegde hij er aan toe.

Momenteel melkt Meyer zijn 73 koeien slechts eenmaal daags in de morgen en ervaart de overschakeling alleen als positief.  Zijn vrouw en zoon werken ook op het bedrijf dat sindsdien biologisch is. De nieuwe werkmethode heeft de familie een kwalitatief beter leven opgeleverd.

De presentatie trok de aandacht van de aanwezige Belgische melkveehouders en er zullen volgers zijn. Erich Pohen, President van de MIG Oost België, zegt dat de methode oorspronkelijk geschikt was voor biologische melkveehouderij. “door hun bedrijfsvoering gebruiken biologische melkveehouders geen krachtvoer, produceren minder melk en ontvangen een hogere prijs voor hun melk.”De discussie naderhand toonde aan dat de hogere werklast op de boerenbedrijven erg belastend zijn en dat Belgische melkveehouders ook alternatieve melkmethodes toepassen zoals eens in de 16 uur melken.  

Regina Reiterer, EMBInterview met Dace Pastare

Mevrouw Dace Pastare is president van de Marsava Coöperatie en lid van de Letse Melk Producenten Organisatie. Samen met haar man runt ze een melkveebedrijf met 120 koeien, wat in Letland een gemiddeld bedrijf is. De Marsava Coöperatie heeft 85 leden en produceert 80 ton melk per dag.

Mevrouw Pastare, u hebt zelf een melkveebedrijf. Hoe ziet u de huidige situatie voor de Letse melkveehouders?

De situatie is momenteel erg verschillend- net als de bedrijfsgrootte in Letland die varieert van een paar duizend dieren tot enkele dieren. Sommige melkveebedrijven stagneren, ontwikkelen totaal niet. Redenen hiervoor zijn de leeftijd van de boeren en de prijs voor land. Een andere groep boeren heeft  groeiplannen maar wacht op het goede moment. Ook zijn er melkveehouders die ongeacht de omstandigheden uitbreiden en hun eigen plan volgen. 

Hoe zijn de prijzen in Letland?

De melkprijzen zijn de afgelopen maanden ineen gestort. In april 2014 werd 38.5 cent uitbetaald, in juni was dit nog 31,5 cent. In oktober 2014 was de melkprijs gedaald naar nog maar 24 cent. Prijzen variëren enorm door het land. In september 2014 betaalde de grootste coöperatie 19.5 cent. De boerenmelkprijs betaald door onze coöperatie, Marsava, was 22 cent (09/2014). Ik weet van een kleine boerderij met maar 20 koeien, die nog maar 12 cent per liter melk krijgt. In december ontvingen we 24 cent, maar sinds januari nog maar 22 cent. De melkprijzen zijn erg laag. We maken ons zorgen over de superheffingboete. In het melkjaar 2014/2015 gaan we 7% over ons landenquotum heen. De boetes zijn hoger dan de melkprijs! Letse melkveehouders overleven momenteel door de toeslagen en de directe betalingen. Als deze worden afgeschaft, hebben we als boeren grote problemen. Ik vraag me af hoe we het voer dan nog kunnen betalen.  

Hoe ziet volgens u de toekomst van de Letse melkveebedrijven er uit?

De verwerkers zijn afhankelijk van onze melk, en ik neem aan dat ze weer hogere prijzen gaan uitbetalen in de toekomst. naar mijn inschatting zullen we de komende twee a drie jaar te maken hebben met deze crisis. De crisis in 2009 toonde aan dat na een aantal maanden de melkprijzen weer stegen. Ik bekijk het pragmatisch – sommige melkveebedrijven zullen overleven en dan zal de balans tussen aanbod en vraag zich herstellen. Natuurlijk hangt dat af van onze kostenefficiëntie, hoe voerkosten zich ontwikkelen enz.   

Uw Marsava Coöperatie lanceerde recentelijk een aantal nieuwe producten op de markt. Welke zijn dat?

We kwamen op het idee om een product uit onze eigen coöperatie te ontwikkelen en hebben in oktober 2014  een met calcium verrijkte kwark op de markt gebracht. Kwark heeft een lange traditie in Letland als een gezond product voor kinderen, maar was niet altijd smakelijk. Ons doel was om een gezond en smakelijk product voor het hele gezin op de markt voortkomend uit traditie. Het “bijproduct” is room, die we ook vermarkten.

Hoe moeilijk was het om dit nieuwe “oude” product op de markt te brengen?

Het was in het begin lastig, ons grootste probleem was om onze eigen melkfabriek gefinancierd te krijgen. Geen enkele bank was bereid ons geld te lenen, als coöperatie. Dus werden we gedwongen onze productie uit te besteden. Het project loopt nu, en diverse nationale supermarktketens en kleinere private winkels verkopen onze twee producten. Een ton melk is deze week verwerkt tot kwark en room. De verkopen stijgen langzaamaan, maar we maken nog geen winst.   

Wat zijn uw doelen en projecten in de toekomst?

Ons doel is om kwark te maken en room die goed verankerd is in de markt. We zouden graag onze eigen verwerkingsfabriek hebben over een paar jaar. Ons volgende project is vanillekwark – we ontwikkelen de technologie daarvoor. Marsava – de naamgever van onze coöperatie – is de Letse godin die de boeren en het vee beschermt. Dus de voortekenen zijn goed!

Dank u wel voor het interview, mevrouw Pastare.

Regina Reiterer, EMBNieuws uit Brussel

Ronde tafel: Vooruitzichten voor melkveehouders na het einde van de melkquota

Op 21 januari, hielden de Europees Parlementsleden Paolo de Castro (S&D) en Michel Dantin (EPP) een Ronde Tafel. Het onderwerp was het einde van de melkquota en de vraag of extra marktinstrumenten nodig zijn. Vertegenwoordigers van producenten en Inter-brancheverenigingen vertelden over hun specifieke omstandigheden en discussieerden  over de vooruitzichten van melkveehouders in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Het was interessant om te horen dat melkproducenten in Frankrijk niet in staat zijn om over fatsoenlijke voorwaarden en bepalingen in hun contracten te onderhandelen met de melkverwerkers.  De Europese Commissie weigerde te discussiëren over het verhogen van de interventieprijzen. De auteurs van het Melkrapport spraken ook. De parlementsleden hebben de intentie om de komende maanden met voorstellen voor extra marktinstrumenten te komen.  

Ontmoeting met Commissaris Hogan

Op 22 januari, had een EMB delegatie een ontmoeting met de nieuwe EU Commissaris voor landbouw, Phil Hogan. De huidige situatie op de melkmarkt, productiekosten en de hoge schuldenlast voor Deense melkveehouders, zijn bediscussieerd. De Commissaris vindt niet dat er sprake is van een crisis.  Hogan verklaart zich duidelijk tegen volume regulering. Hij wil nieuwe markten openen en de marges verbeteren in de keten. Commissaris Hogan had belangstelling voor onze kostenstudie. We willen een nieuwe afspraak beleggen om onze studies te presenteren en een realistisch beeld geven van de kostensituatie.     

Landbouwministerraad in Brussel

Op 26 januari bespraken de landbouwministers de impact op de markt door het Russische embargo. Landbouwcommissaris Hogan herhaalde dat de EU zuivelsector “niet in staat van crisis is”. Hogan verklaarde open te staan voor het verder versterken van het Melk Markt Observatorium. Voor de Duitse delegatie, waren de maatregelen die de Commissie tot nu toe had genomen “niet erg efficiënt”. Over de problemen van de melkveehouders in Groot Brittannië werd ook gesproken.  Na weken van dalende prijzen in het Verenigd Koninkrijk,stelde staatssecretaris George Eustice voor zuivelproducten, de introductie van ‘land van herkomst’ labels voor.

Het bericht deed de ronde dat Moskou bereid zou zijn om zijn markten te heropenen voor een aantal producten zoals BOB’s (beschermde oorsprongsbenaming) en de BGA’s (Beschermde Geografische Aanduiding). De Landbouwcommissaris en de Europese Commissie eisten tijdens de Landbouwraad van de lidstaten dat ze verenigd moeten blijven ten opzichte van het Russische voedsel import embargo en moeten volharden in een gemeenschappelijke Europese oplossing in plaats van het aangaan van bilaterale deals.

 

Gestage stijging van steun voor private opslag in lidstaten

EU Landbouwcommissaris Hogan kondigde de uitbreiding van de steun voor private opslag voor boter en magere melkpoeder aan tot eind september 2015 om melkveehouders te voorzien van een vangnet. Iets meer dan 26 700 ton boter en 17 900 ton magere melkpoeder (MMP) zijn van de markt genomen en opgeslagen in private opslag, sinds de maatregelen begin september 2014 zijn ingegaan. Deze cijfers corresponderen met ongeveer 5% van de boterproductie en 4% van de productie van magere melkpoeder. Ongeveer 5 190 ton boter is sinds begin dit jaar opgeslagen. Het grootste deel van de opgeslagen 26 749 ton ligt in Nederland (9 645 ton), Ierland (8 014 ton), België (2 976 ton) en Frankrijk (2 944 ton). Sinds 1 januari 2015, is ongeveer 628 ton MMP opgeslagen  in koelhuizen, terwijl de bulk van de in totaal  17 970 ton is opgeslagen in Duitsland(9 420 t), Spanje (3 359 ton) en Letland (2 841 ton). Er is geen boter of MMP aangeboden voor interventie sinds het programma is gelanceerd op 1 september 2014.

 

Het transparantie “offensief” van de Europese Commissie ten aanzien van TTIP

De Europese Commissie heeft gereageerd op de sterke kritiek over de geheimhouding ten aanzien van de TTIP en heeft talloze documenten gepubliceerd over het handelsverdrag, waaronder teksten over de onderhandelingen. Er is echter nog steeds geen toegang tot de geconsolideerde teksten. 

Midden januari presenteerde de Commissie ook de resultaten van de online consultatie over de Investor State Dispute Settlement clausule (ISDS) in het handelsverdrag met de VS. Het aantal deelnames aan de consultatie was erg hoog, met bijna 150.000 reacties. De overgrote meerderheid van de deelnemers eist dat ISDS wordt uitgezonderd van TTIP. De Raad moet beslissen of ISDS deel blijft uitmaken van het vrijhandelsverdrag met de VS, zei Commissaris Malmström.

 

Melkprijscrisis in China: overproductie aan melk versus melkimporten

De huidige situatie in China toont aan dat melkproducenten over de gehele wereld te maken hebben met dezelfde problemen. In China zijn de laatste maanden de boerenmelkprijzen ineen gestort. Dit is te wijten aan overproductie en goedkope importen afkomstig van de wereldmarkt, waar melkverwerkers in toenemende mate inkopen. Chinese melkveehouders hebben daarom hun melk weg laten lopen en hebben vee opgeruimd. Volgens mediaberichten werken het Landbouw Ministerie en regionale autoriteiten aan een steunprogramma met geschikte beleidsmaatregelen voor de zuivelsector. Melkverwerkers zijn opgeroepen om meer rauwe melk te kopen  om de boerenmelkprijs te stimuleren. De Chinese zuivelsector nam een hoge vlucht tot eind 2013 en is sindsdien aan Europese melkveehouders gepresenteerd als een groeimarkt. 

Regina Reiterer, EMBEMB Agenda

De belangrijkste data voor het EMB bestuur in februari 2015:

 • 03.02.:        Publieke hoorzitting over "Investeerderbescherming en handel- en investeerders verdragen"
 • 04.02.:        Stakeholders bijeenkomst tijdens de 8steonderhandelingsronde TTIP onderhandelingen (presentatie EMB)
 • 10.02.:        “Good Food Good Farming” – symposium (presentatie EMB)
 • 13.02.:        Ontmoeting Civiele Dialoog Groep "Kwaliteit en Promotie"
 • 24.02.:        Gesprekken met EU Parlementsleden (Brussel)
 • 24.02.:        Bijeenkomst Melk Markt Observatorium (Brussel)
 • 24.02.:        EMB Bestuursvergadering (Brussel)

Colofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussel
Telefoon: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org