EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS december 2015


Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Voor melkveehouders eindigt een moeilijk jaar: weer een crisisjaar met precaire melkprijzen, een nieuwe landbouwcommissaris die de problemen van de producenten bagatelliseert en hordes melkveehouders die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen!

Sinds de melkquota afgeschaft zijn eind maart, kampen we met de gevolgen van een onbeheerste zuivelmarkt. Melkprijzen liggen al maandenlang ver beneden peil zonder dat er zicht is op verbetering. 

Er is teveel melk op de markt! Zoals verwacht, hebben veel melkveehouders in de EU hun productie aanzienlijk verhoogd sinds de afschaffing van de melkquota. Als de melk vrolijk door wordt geproduceerd zoals nu, is er geen enkel  zicht op stabilisatie van de melkprijs. Het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod groeit alleen maar. Volgens prognoses zal de vraag naar melk de komende jaren in de EU alleen maar afnemen. In 2015 zal naar verwacht, de vraag afgenomen zijn met 1%.

2015 was ook een moeilijk jaar voor ons, omdat beleidsmakers geen krimp gaven en geen tekenen vertoonden om structurele maatregelen te overwegen. De Europese Commissie heeft nog steeds geen duurzame oplossingen gevonden om deze crisis tot een einde te brengen.  Landbouwcommissaris Phil Hogan heeft er voor gekozen zich te richten op nieuwe exportmarkten en korte termijn financiële hulp. Van nationale landbouwministers horen we slechts zeer af en toe de roep om structurele maatregelen. 

Terugkijkend op 2015, zien we dat we grote demonstraties hebben georganiseerd. Onze acties werden scherp gevolgd door collega demonstranten, door de tegenpartijen en door  internationale media. De EMB bepaalde de krantenkoppen! 12 November werd een Europa-brede actiedag gehouden met indrukwekkende protesten in verschillende landen. De acties hadden een concrete eis: het Markt Verantwoordelijkheid Programma van de European Milk Board moet direct worden geïmplementeerd. U kunt een overzicht van de gehouden acties in de individuele landen vinden in deze nieuwsbrief.

Ondanks de melkprijscrisis, was er voor de Belgische melkveehouders een sprankje hoop in 2015. Faircoop, de coöperatie die vijf jaar geleden werd opgericht om melkveehouders een eerlijke melkprijs te bieden, geeft nu ook aan consumenten en burgers de mogelijkheid om lid te worden. U kunt over deze vorm van “COWfunding” lezen in deze nieuwsbrief.

Ik vraag me af wat de Europese melkveehouders in 2016 te wachten staat. Als we ons werk willen blijven doen de komende jaren en als we daarvoor een eerlijke melkprijs betaald willen krijgen, moeten we een sterk front vormen in de strijd voor een duurzaam zuivelbeleid. Waar zijn onze leden klaar voor in 2016?

Erwin Schöpges, EMB Bestuurslid en bestuurslid van de MIG België 

Protest actie "Melk voor Juncker"

© EMB

Sinds kort ontvangt de president van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, bijzondere post. Om tegen het verwoestende zuivelbeleid van de Europese Commissie te protesteren, sturen melkveehouders van overal uit Europa, verse melk naar zijn kantoor.

Onder andere verwijten deze melkveehouders hem dat hij niet reageert op de open brief  van de European Milk Board (EMB), waarin de organisatie hem oproept om landbouwcommissaris  Phil Hogan te ontheffen uit zijn functie. Juncker kijkt slechts toe hoe een belangrijke peiler van de EU landbouw – de melkproducenten – niet alleen op gevaarlijke wijze wordt verzwakt, maar ook werkelijk wordt verwoest.  Chronische overproductie en consequent te lage melkprijzen rukken letterlijk het bestaan van melkveehouders weg. Desalniettemin weigeren Hogan en Juncker een crisisinstrument te implementeren voor de melkmarkt dat geen subsidiegeld nodig heeft. Ze blijven hun ogen sluiten voor de negatieve uitwerkingen die hun onverschillige zuivelbeleid heeft op werkgelegenheid en ontwikkelingen – en daarmee op de stabiliteit in en rond de landbouwsector. Teveel melk veroorzaakt problemen! Dit is de boodschap aan president    

Juncker, die dit nu van nabij zal ervaren.  

Poll: Hogan niet populair bij melkveehouders

Een meerderheid van de Nederlandse melkveehouders zijn van mening dat EU landbouwcommissaris Phil Hogan de problemen van veel boeren niet erkent en willen derhalve dat hij vertrekt.   

Bijna 60 procent van de deelnemers aan de poll van Melkvee.nl zijn het eens met de oproep van de European Milk Board (EMB), dat Hogan niet geschikt is als EU Commissaris voor landbouw.

Van de overige 40 vindt 20% vertrekken te ver gaan maar deze 20% vindt ook dat Hogan niet genoeg doet voor de sector. De resterende 20% vindt dat hij moet blijven en dat de EMB zich zo aan de zijlijn plaatst. 

Silvia Däberitz, EMB en Sieta van Keimpema, DDBEuropa-brede protestdag: Jullie politiek verwoest melkveehouders!

© EMB                                                                                                                                      

Onder de slogan  "Jullie politiek verwoest ons melkveehouders!", werden talloze acties en demonstraties gehouden op 12 november in de ledenlanden van de European Milk Board: tractoren reden in optocht door de straten, protestbrieven werden aangeboden, waarschuwingsvuren ontstoken en ballonnen opgelaten 

Melkveehouders gingen de straat op om aan te tonen dat de crisis op de melkmarkt een belangrijk onderwerp is en de toekomst van veel melkveehouders in Europa wordt bedreigd.  Ze wilden ook aantonen dat ze er klaar voor zijn om met hun collega’s uit andere Europese landen te werken aan oplossingen om de Europese zuivelmarkt vooruit te helpen.   Eén van de doelen van de protesten was om het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) van de European Milk Board op de agenda te krijgen van de vergadering van de EU Landbouwraad die op 12 november werd gehouden.

"Als de melkprijs onder de productiekosten komt, moeten we de mogelijkheid hebben om vrijwillig de productie te verlagen, zoals voorzien in het MVP, zegt Roberto Cavaliere, president van APL (Italy). "Als de melkproductie  maar zo blijft doorgroeien, is er geen enkele manier om de melkprijs te stabiliseren. Dan zijn we overgeleverd zijn aan de grote inkoopketens die ons obsceen lage prijzen uitbetalen voor onze melk. In Italië hebben we het bewustzijn verhoogd voor dit probleem, met een grote demonstratie met tractoren voor supermarkten."

De actiedag begon de avond van de 11denovember met een demonstratie in Zwitserland. BIG-M en Uniterre organiseerden een groot waarschuwingsvuur onder de slogan "De zuivelmarkt brandt – beleidsmakers zitten te slapen”. Volumeregulering werd in Zwitserland al een poosje geleden afgeschaft, maar melkveehouders vechten nog steeds voor de volgende zaken: 1) Wettelijke voorgeschreven contracten voor alle melkproducenten. 2) Afschaffing van de verplichting om goedkope B en C-melk te produceren. 3) Reorganisatie van de sectorale organisaties zodat melkproducenten en melkkopers in twee aparte groepen zitten.

In Duitsland, waren een aantal acties door het gehele land om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin melkveebedrijven zich bevinden.. Met slogans als “Melk is goedkoper dan water!”en “Ons geld brandt weg en beleidsmakers kijken toe”, eisten de melkveehouders dat beleidsmakers actie ondernemen. 

Statements van beleidsmakers – niets als warme lucht

De Deense actie op 12 november toonde dat aan. 500 ballonnen werden opgelaten om te symboliseren dat beleidsmakers wel veel zeggen, maar dat deze woorden slechts zelfden in daden worden omgezet en snel worden vergeten. "De ballonnen vertegenwoordigen ook de 500 miljoen euro die door het Europees Parlement als hulppakket zijn vrijgemaakt. Dit zal de melkprijscrisis niet oplossen."

In Noord Ierland verzamelden melkveehouders van de organisaties Fair Price Farming Northern Ireland en Farmers for Action (FFA) zich voor het stadhuis van Belfast om aandacht te vragen voor hun problemen en eisen.  Ze deelden melk aan passanten uit en legden uit dat ze niets aan de melk verdienden. Landbouwcommissaris Hogan werd op borden en plakkaten aangespoord eindelijk eens actie te ondernemen en er werd aangedrongen op een eerlijke melkprijs en het marktmanagement zoals voorgesteld door de EMB in hun Markt Verantwoordelijkheid Programma.

De Ierse EMB ledenorganisatie ICMSA nam deel aan diverse discussies met nationale beleidsmakers om de problemen en eisen van de melkveehouders toe te lichten. Op 12 november, hield de organisatie een persconferentie over de alarmerende situatie op de EU melkmarkt alsook de Ierse melkveebedrijven.

Een persconferentie werd ook georganiseerd in Parijs door APLI, één van de Franse EMB-ledenorganisaties, over de huidige catastrofale economische situatie voor melkveehouders en de noodzaak voor marktmanagement. De Nederlandse organisaties DDB en NMV hielden een symbolisch protest voor het parlementsgebouw te Den Haag met een Faironika aan de galg. “Jullie beleid hangt ons op en veroorzaakt ons bankroet” was het motto. Er werd tevens een persconferentie gehouden. 

Faire prijzen en marktmanagement

In Litouwen, verzamelden melkveehouders handtekeningen voor een petitie aan de Europese instituten, waarin geëist werd dat er faire prijzen en volumeregulering ingesteld worden op de Europese melkmarkt. “To be or not to be" – was de vraag voor de melkveehouders; of ze een mogelijkheid zagen beide eisen ingewilligd te krijgen.

De Spaanse OPL organiseerden een symbolische actie in Santiago de Compostella, de hoofdstad van Galicië, waar 10 liter melk werd weggegeven aan consumenten om aandacht te vragen voor de lage melkprijs. Melkveehouders staken ook balen hooi aan die ze daarna blusten met melk “omdat melk goedkoper is dan water in supermarkten”.

De protesten gingen ook na 13 november door, er was een Frans-Duitse actie van OPL en BDM op de Rijnbrug. Een rouwkrans werd in de Rijn gegooid om te symboliseren hoe de melkveehouderij te gronde wordt gericht. Melkveehouders zwommen ook in een zwembad vol melk om de overproductie te symboliseren: “We verdrinken in de melk”.

Alle protesten maken één ding duidelijk: de lage melkprijs van de afgelopen maanden heeft niets te maken met een korte termijn fluctuatie op de melkmarkt die met goed zakendoen kan worden opgelost. Momenteel liggen de melkprijzen die in de EU worden uitbetaald, zo’n 10 tot 20 cent beneden de productiekosten (in Ierland en Noord Duitsland is de melkprijs 25 cent per liter, in Litouwen niet meer dan 19 cent). Deze prijzen zijn het resultaat van kortzichtig beleid dat slechts gericht is op goedkope ruwe grondstoffen voor de export in plaats van duurzaamheid en lange termijn oplossingen voor producenten en consumenten.  

Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board en vicevoorzitter van de EMB, vat de situatie kort samen in een videoboodschap: "Melkprijzen die de kosten dekken en een flexibel crisismanagementinstrument zijn de basis voor een duurzame zuivelsector in de EU!"

EMB video van de Europa-brede protestdag

Sonja KorspeterPersbericht: Melkprijs dekt nog slechts 66 procent van de kosten

© BAL

Nieuwe resultaten voor juli tonen afglijden winstgevendheid voor Duitse melkveehouders aan

(Brussel, 01.12.2015) 100 procent werklast en 100 procent kwaliteitsproduct – maar nauwelijks 66 procent dekking van de productiekosten. De geüpdate rapportage van de melkproductiekosten in Duitsland  door het Duitse Bureau voor Landbouw en Landbouwsociologie – BAL onthult duidelijk de verschrikkelijke financiële situatie waarin de Duitse melkveehouderij zich in juli van dit jaar bevindt. In Duitsland was de melkprijs van 29,42 cent ver verwijderd van de gemiddelde productiekostprijs van 44,79 cent. Echter, het gebrek aan evenwicht op de melkmarkt en de dramatische ontwikkelingen op het platteland, zijn geen exclusief Duits probleem. Zoals de melkprijzen die andere EU lidstaten vermelden aantonen, zijn dramatisch gedaalde melkprijzen de norm overal in Europa.  In Litouwen bijvoorbeeld, liggen de producentenprijzen tussen de 10 en 19 cent per liter. In België ontvangen boeren slechts 25 cent per liter melk en in Denemarken 29 cent.

De zuivelsector gaat momenteel gebukt onder een zware melkprijscrisis, die veel melkveehouders dwingt te stoppen. Maar ondanks al deze feiten en informatie uit de sector, weigert EU Commissaris Hogan om het bestaan van deze crisis te erkennen. De politieke passiviteit resulteert in het uitstellen van het oplossen van het probleem en verergert het alleen maar.

De reden voor de prijsdaling is dat er sinds april in veel EU landen veel meer melk wordt geproduceerd.

In Ierland bijvoorbeeld is tussen april en augustus 2015 de productie met meer dan 12 procent uitgebreid ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In Duitsland, Nederland en Polen stegen de melkvolumes ook aanzienlijk met respectievelijk 7, 2.5 en 3.3 procent.

Desalniettemin zou een effectief marktinstrument de overproductie kunnen begrenzen. De European Milk Board (EMB) heeft zo’n programma ontwikkeld. Het bevat onder andere de mogelijkheid om vrijwillig minder te produceren waardoor de geproduceerde volumes op verantwoorde wijze terug gebracht kunnen worden naar adequate niveaus overal in Europa.

Het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) is gebaseerd op constructieve samenwerking tussen beleid en de zuivelsector. Het MVP is ontworpen om geactiveerd te worden in crisistijden – zoals momenteel – wanneer het aanbod de vraag van zowel de interne als exportmarkten overstijgt.

Er is een algemene consensus binnen de zuivelindustrie dat structurele veranderingen in de zuivelsector noodzakelijk zijn om de EU melkproductie geen verdere risico’s te laten lopen. Om de besluiteloosheid van de Commissie een halt toe te roepen, worden in veel EU lidstaten al maandenlang protestacties georganiseerd met de roep om efficiënte maatregelen.   De protesten werden gericht aan de EU en aan de nationale politici, maar ook aan de voormannen van bepaalde boerenorganisaties die ondanks de gespannen situatie volharden in hun weigering om nuttige instrumenten te implementeren.  We moedigen hen aan om de belangen van hun leden serieus te nemen in plaats van ze tegen te werken. Een evenwichtige markt en eerlijke prijzen zijn de voorwaarden voor de toekomst van de melkproductie. Kortzichtige exportstrategieën – die duidelijk niet werken – verzwakken de EU zuivelsector. Ze tonen het gebrek aan visie van de voorstanders ervan aan en hun neiging om de verkeerde prioriteiten te stellen 

Meer informatie over het Markt Verantwoordelijkheid Programma vindt u o.a. op de EMB website: www.europeanmilkboard.org of een vertaling ervan op de DDB website www.ddb.nu 

 

Achtergrond:

De gezamenlijke studie van de melkproductiekosten van de European Milk Board (EMB) en de  MEG Milch Board, uitgevoerd door het Duitse Bureau voor Landbouw en Plattelandssociologie – BAL, berekend melkproductiekosten voor geheel Duitsland. Het is gebaseerd op de cijfers van het Farm Accountancy Data Network (FADN) van de Europese Commissie. Om de data te updaten worden de prijsindexen voor landbouwproductiemiddelen gebruikt zoals van voer, kunstmest, zaadgoed en energie van het Duitse Federale Statistiek Bureau. Daarnaast wordt een inkomensaandeel gebruikt die de werklast van bedrijfsleiders en hun familieleden berekent.

Op basis van deze studie, heeft de MEG Milch Board een Milk Marker Index (MMI) ontwikkeld, die de trends in productiekosten vastlegt (indexjaar 2010 = 100). De MMI voor juli 2015 is 108 punten. De resultaten van de index worden ieder kwartaal gepubliceerd, samen met de prijs/kosten ratio die de relatie aantonen tussen de officieel vastgestelde boerenmelkprijzen en de melkproductiekosten.

EMB persberichtHet Milk Market Observatory van de Europese Commissie – Met opzet hulpeloos?

© wikimedia commons                                                                                               

Op de bijeenkomsten voor experts die door de Europese Commissie worden georganiseerd,  leggen de Stakeholders van de zuivelmarkt de problemen niet alleen op tafel, ze gaan er ook grondig op in en analyseren ze. Dit is geweldig en geeft een gedetailleerd overzicht van wat er gaande is op de zuivelmarkt. 

Studies tonen duidelijk aan hoe de markt de laatste maanden is gedestabiliseerd: de hoeveelheid geproduceerde melk in de EU groeide tussen april en september 2015 met 2.9% vergeleken met het voorgaande jaar. De melkprijs in oktober was 29.7 cent – ver beneden de kostprijs. Zelfs de prijzen van boter en magere melkpoeder gaan op en neer in het negatieve. Terwijl de prijs voor boter aan het einde van maart 2015 op 326 euro per 100kg lag, is deze eind november naar 304 euro weggezakt. In dezelfde periode is de prijs voor magere melkpoeder van 207 naar 174 euro per 100 kg gedaald. Daarnaast bereiken de volumes van boter, magere melkpoeder en kaas in pakhuizen, alarmerende niveaus. Het is erg onwaarschijnlijk dat daar de komende maanden verandering in komt.

 

Duidelijke feiten - verontrustend passiviteit

Op de bijeenkomst van de Europese Commissie voor vertegenwoordigers van de zuivelindustrie, zuivelmarkt en boeren, wordt de huidige situatie in de zuivelsector grondig betreurd. De overproductie op de markt veroorzaakt diepe, bezorgde fronsen op voorhoofden.  Zal de markt zich herstellen? Dat zou je wel hopen. Wil de Europese Commissie iets doen om dit te bewerkstelligen? Niet echt. Vertegenwoordigers van de Commissie willen niet verder gaan als een zwakke vraag aan individuele boeren: “produceer wat minder a.u.b.”Het simpelweg van individuen vragen om solidariteit te tonen is naïef – zoveel is wel duidelijk. Het is ook duidelijk dat je als melkveehouder niet veel anders kunt doen dan meer melken in tijden dat de melkprijzen op een absoluut dieptepunt liggen, in een poging om de kosten per liter te verlagen en het zo nog een beetje langer vol te kunnen houden. Dit jaagt echter de productie nog verder op waardoor de prijzen nog sneller en dieper wegzakken. Individuele reacties om het eigen bedrijf in de benen te houden druisen daarmee in tegen een reactie die effectief zou zijn voor de gehele sector.

Als je een reactie wilt bereiken die geschikt is voor de markt, moet je de juiste prikkels geven. Prikkels die minder produceren bevorderen in plaats van meer. Bijvoorbeeld met vrijwillige productiedaling. De Commissie wil echter niets van zulke maatregelen weten. Ze fronsen liever hun wenkbrauwen nog maar eens en veinzen hulpeloosheid.

Silvia Däberitz, EMBDe nieuwe EMB melkprijsvergelijking – doe mee!

© wikimedia commons

De EMB melkprijsvergelijking is recentelijk vernieuwd om de vergelijkbaarheid van boerenmelkprijzen in Europa te verbeteren. De geüpdate berekeningsmethode laat melkprijzen met en zonder zuivelspecifieke nabetalingen en kortingen zien. Standaardwaardes zijn vastgesteld op 4.0% vet en 3.4% eiwit. .

De melkprijsvergelijking is in de eerste plaats een informatief instrument voor melkveehouders om te bekijken wat collega melkveehouders in andere landen voor een kilo melk ontvangen.  Lidorganisaties kunnen de cijfers gebruiken bij hun lobby activiteiten en in het politieke debat. . Volgens de huidige vergelijking, lagen de melkprijzen voor oktober tussen de 22 en 30 cent.

Hier kunt u onze nieuwe melkprijsvergelijking vinden

 

Hoe worden de gerapporteerde prijzen berekend en hoe is de vergelijking opgebouwd?

De bijgewerkte EMB melkprijsvergelijking is als volgt opgebouwd:

a)     In Lijn A, vindt u de gerapporteerde melkprijs exclusief toeslagen en kortingen ontvangen van een melkfabriek voor een standaardliter melk met 4% vet en 3.4% eiwit. Dit is de melkprijs die iedere melkveehouder ontvangt, ongeacht kwaliteitscriteria/verdere indeling. Hiertoe wordt het melkvolume van het bedrijf met het gehalte vet en eiwit omgezet naar de standaard melk met 4% vet en 3,4% eiwit dat het bedrijf zou hebben geleverd en vervolgens gelijkgesteld aan de af-boerderij melkprijs.

 b)    In Lijn B, vindt u het percentage waarmee de melkprijs van maand tot maand is veranderd. Vanaf 2016 zal het ook mogelijk zijn om de melkprijs te vergelijken met de melkprijs in de zelfde maand van het vorige jaar 2015.

c)     In Lijn C, vindt u de melkprijs met 4% vet en 3.4% eiwit inclusief toeslagen en kortingen berekend aan het melkveebedrijf dat de cijfers heeft geleverd.

Nabetalingen zullen alleen aan het einde van het jaar worden berekend en zullen worden meegenomen in de gemiddelde melkprijs van dat jaar. alle melkprijzen zijn exclusief BTW.

De facturen komen allemaal overeen met een individueel melkveebedrijf of hun melkfabriek. De melkveebedrijven/melkfabrieken zijn allemaal aangegeven met een nummer voorafgegaan door het relevante landennummer. Bijvoorbeeld: de twee deelnemende Belgische melkveebedrijven zijn gemarkeerd als BE1 en BE2. 

Oproep om mee te doen: We zoeken melkveebedrijven die hun melkbriefje willen opsturen!

Help ons de melkprijsvergelijking nog overtuigender te maken! Momenteel hebben  melkveebedrijven uit zes landen (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk) aangegeven dat ze op regelmatige basis hun melkbriefjes zullen opsturen. We hebben zoveel  mogelijk melkveebedrijven uit andere landen nodig. Hoe groter het aantal landen en melkveebedrijven die meedoen met de melkprijsvergelijking, hoe beter de resultaten van dit instrument! 

Hoe kunt u meedoen?

-       We zoeken melkveebedrijven uit zoveel mogelijk landen waar melkveehouders hun melkbriefje willen opsturen. De data zullen, natuurlijk, zeer vertrouwelijk worden behandeld en worden alleen gebruikt voor de melkprijsvergelijking.

-       Het is belangrijk dat u ons regelmatig uw melkbriefje per e-mail of post toestuurt, d.w.z. iedere maand.  

Als u mee wilt doen of specifieke vragen heeft, stel deze dan aan Regina Reiterer: reiterer@europeanmilkboard.org.

Dank u wel voor uw medewerking!

Regina Reiterer, EMBVoor het eerst in België: Fairebel introduceert COWfunding

© Faircoop                                                                                                                         

De melkveehouders van coöperatie Faircoop hebben het lot in eigen hand genomen. Vanwege de aanhoudende crisis in de zuivelsector, richtten de Belgische melkboeren in 2010 het merk Fairebel op met een zwart-geel-rode koe. 

Het doel was en blijft – het verzekeren van een  redelijke vergoeding voor de melk en een compensatie voor het werk van melkveehouders. Melkveebedrijven leveren daarvoor dagverse melk en verbinden zich aan de verplichting om aan milieudoelstellingen te voldoen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Het Fairebel merk omvat inmiddels volle en halfvolle melk, chocolademelk, kaas en eersteklas roomijs.

Vanaf eind oktober, geeft Fairebel nu ook aan consumenten en burgers de gelegenheid om lid van de coöperatie te worden via het zogenoemde "COWfunding". COWfunding zorgt niet alleen voor financiële steun voor de coöperatie om nieuwe projecten te ontwikkelen,  het helpt Belgische melkveehouders ook om hun onderhandelingspositie in de keten te versterken.

Per burger kan tussen de 50 en 500 euro geïnvesteerd worden in Faircoop, men wordt aandeelhouder van het kapitaal van de coöperatie en maakt een bewuste keuze ten gunste van eerlijke en duurzame melkproductie.

U kunt alle noodzakelijke informatie vinden op www.fairebel.be.

 

Video: Fairebel presenteert COWfunding in Brussel

Daniel Hick, Faircoop legt COWfunding uit (in het Duits)

Interview met Christian Lenoir, melkveehouder in Hombourg (in het Frans)

Video: COWfunding gepresenteerd in Gent (in het Nederlands)

 

Daniel Hick, MIG BelgiëU kunt ons vinden op Facebook

 

 

 

                       

Colofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussel
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org