EMB nieuwsbrief: MELK-NIEUWS januari 2015

http://www.europeanmilkboard.org

 • Symbolische actie (11 december 2014)
 • Extra crisis instrument: het Markt Verantwoordelijkheid Programma
 • De situatie in Duitsland
 • Faire melk in Duitsland
 • De melkveehouderijsector vanuit Deens perspectief
 • Interview met  Jonas Vilionis, president van de Litouwse Melk Producenten Vereniging
 • Amerikaans rapport brengt zorgelijke nadelen van TTIP aan het licht
 • Rapport over het Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
 • Kort nieuws  uit Brussel
 • EMB Agenda

Nieuwsbrief als PDF

PDF-Version download here

Contact

EMB - European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussel

Phone: +32 - 2808 - 1935
Fax:     +32 - 2808 - 8265

office@europeanmilkboard.org
www.europeanmilkboard.org

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Het is weer crisis. Hij volgt de crisis van 2009 op toen een melkstaking werd gestart en melk over de velden werd uitgereden – en hij volgt een nog ergere op, die van 1983, de grote crisis door de overproductie die leidde tot de invoering van de melkquotering.

Als er een crisis uitbreekt, wordt de zwakste schakel in de keten er het meest door geraakt, zoals de consument die een daling ziet van de voedselzekerheid en –kwaliteit, maar vooral zoals de producenten, die niet meer in staat zijn winstgevend te draaien en in geheel Europa gedwongen worden om hun bedrijven te sluiten. De ongelimiteerde liberalisatie, opgestuwd door financiers, de private- en coöperatieve zuivelindustrie, onder het voorwendsel van concurrentie en stijgende handelsvolumes, richt ravages aan op het platteland. Het Melkpakket, de interventie door producentenorganisaties en Interbranchorganisaties, zijn slechts voor de schijn.  De microkosmos van organisaties en politiek speelt met burgers zoals een kat met een muis speelt voor hij hem vermoordt.

Concurrerend kun je pas zijn als de melkprijzen de productiekosten op de lange termijn dekken. In 2015 zet de EMB zich weer in voor implementatie van een crisis management en preventie systeem. Dit is de onmisbare hoeksteen in de samenstelling van een concurrerende Europese zuivelsector. We zullen onvermoeibaar lobbyen bij de Europese Commissie en het Europese Parlement in het belang van de melkproducenten en ons plan. We komen weer met duizenden vanuit heel Europa, vastbeslotener dan ooit om een eerlijke melkprijs te bereiken.    

Gelukkig Nieuwjaar en tot spoedig ziens in Brussel.

Paul de Montvalon, Lid van het EMB Bestuur en APLI Frankrijk
Symbolische actie (11 december 2014)                                                   

© EMB

EMB persbericht


Europese melkproducenten eisen dat EU politici reageren – stuur de melkproductie op de marktvraag!

(Brussel, 11.12.2014) De Duitse Kanselier Angela Merkel, de Franse President François Hollande, EU Commissaris voor Landbouw Phil Hogan: Europa’s leiders zitten tot hun nek in de melk en lopen het gevaar te verdrinken in het witte spul. Dit werd vandaag glashelder gemaakt door de  European Milk Board (EMB) tijdens hun protestactie, met een melkmeer voor het gebouw van de Europese Commissie.

 Melkveehouders vanuit geheel Europa verzamelden zich in Brussel om politici te waarschuwen voor een nieuwe dreigende catastrofe op de melk markt.  “Tenzij er snel wordt ingegrepen, gaan Europese melkveehouders hier aan onderdoor”, waarschuwt EMB president Romuald Schaber. “We willen vandaag een signaal uitzenden en staan open voor een dialoog. Als de Commissie  niet aan onze eisen kan voldoen, zullen we de komende maanden grote demonstraties organiseren”, vult EMB bestuurslid Erwin Schöpges aan.

De melkprijs verkeert al maandenlang in een vrije val in geheel Europa. In veel landen zoals België, Frankrijk en Nederland komt de melkprijs beneden de 30 cent per kilo uit in het nieuwe jaar. “De situatie wordt steeds erger. Veel producenten hebben grote moeite om hun rekeningen te betalen en zijn bang dat ze binnenkort het voer voor hun koeien niet meer kunnen betalen”, zegt Schaber. De landen die het hardst worden geraakt, zijn de Baltische Staten. Litouwse melkveehouders bijvoorbeeld, ontvangen gemiddeld maar 18 tot 20 cent voor de melk. In Letland is de melkprijs momenteel tussen de 22 en 24 cent.

Europa overspoeld met melk

De reden voor de benarde situatie is hetzelfde in heel Europa: “De situatie is dramatisch. We worden momenteel letterlijk overspoeld met melk – dit jaar heeft de EU 7,5 miljard kilo meer melk geproduceerd dan vorig jaar, zegt de EMB president. De uitbreiding van de melkquota vanuit ideologisch standpunt - ongeacht de werkelijke marktsituatie -  legde al een onevenredig hoge druk op de melkmarkt, zelfs al voor de afschaffing van de melkquota op 31 maart 2015 een feit is. “De productie overtreft de vraag royaal. Zonder de beperkende effecten van het melkquotum systeem in belangrijke melkproducerende lidstaten als Duitsland en Nederland, zou de situatie nog veel erger zijn”, legt Romuald Schaber uit.

Ondertussen verwijst elke indicator naar een dreigende ernstige marktcrisis zoals in 2009.  Toen stortte de Europese melkprijs ineen naar 18 cent De situatie is verergerd door de Russische ban op zuivelimporten uit Europa sinds afgelopen augustus. Als het laatste beperkende systeem – het melkquotum – eind maart 2015 wordt beëindigd, is er een reëel risico voor een volgende ineenstorting van de melkprijs. Dan zullen veel melkveebedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd, aldus Schaber.

Aanvullend crisis instrument: het Markt Verantwoordelijkheid Programma

Nog steeds is er geen reactie van politici. “Politici weten dat de bestaande marktinstrumenten zoals interventie en private opslag absoluut onvoldoende zijn”, aldus de EMB president. De melkveehouders willen geen subsidies; ze dringen er bij de beleidsmakers op aan het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) ontwikkeld door de EMB, te implementeren. Het programma voorziet in het creëren van effectieve prikkels voor de boeren om de volumes die ze produceren aan de marktvraag aan te passen. Als de vraag opnieuw aantrekt, kan de normale productie worden hersteld.

“Zonder extra marktinstrumenten zoals het MVP, staat veel Europese melkproducenten een catastrofe te wachten”, waarschuwt Romuald Schaber. “Europa’s leiders kunnen dit niet langer negeren”.

 

Foto’s van de actie

Video van de actie

Hanna Vauchelle, EMBAanvullend crisis instrument: het Markt Verantwoordelijkheid Programma

© EMB

30 cent in Frankrijk, 25 cent in België en momenteel ongeveer 20 cent in Litouwen: de melkprijs in Europa maakt een vrije val. Tegelijkertijd groeit het melkmeer. Ongeveer 7,5 miljard kilo melk werden er in 2014 meer geproduceerd door de Europese melkveehouders dan in het jaar daarvoor. Meer en meer indicatoren wijzen op een crisis zoals in 2009.

“De productie negeert de markt totaal”, zegt EMB president Romuald Schaber. Daarom vindt de EMB het nog belangrijker dat de beleidsmakers het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP), ontwikkeld in samenwerking met de Duitse melkveehoudersorganisatie Bundesverband Deutsche Milchviehhalters (BDM) invoeren. Dit programma heeft in eerste instantie ten doel om een crisis te vorkomen. Door het observeren en reageren op marktontwikkelingen, gecombineerd met een driestappenplan. 

Zo werkt het Markt Verantwoordelijkheid Programma

Concreet: als de markt index, samengesteld uit het verloop van de productnoteringen, melkprijzen en productiekosten, beneden een bepaald kritisch niveau komt, begint de waarschuwingsfase (fase 1). In fase 2 heeft een melkveebedrijf de volgende opties: stijging van de productie ondanks de crisis, waardoor nog meer druk op de markt ontstaat. Een tweede optie is om de productie constant te houden. Een derde optie is om vrijwillig de productie af te remmen. Als de crisis dan nog steeds dieper wordt, kan in fase 3 het MVP een verplichte daling van de productie opleggen van 2 tot 3% per melkveebedrijf. Dit herstelt het evenwicht op de markt en roept de crisis een halt toe. De normale productie kan hervat worden.

Het MVP is op een bonusmalus systeem gebaseerd. Dit betekent dat melkveebedrijven die ondanks de crisis de productie laten stijgen, een verantwoordelijkheidsheffing moeten betalen door hun anti-markt gedrag.  Tevens ontvangen boeren die hun productie afremmen en zo de crisis snel tot een einde brengen, een financiële compensatie.

“Als een aanvullend markt crisisinstrument zoals het MVP reeds had bestaan, dan hadden we nu geen drastische melkprijsdaling gehad”, aldus Romuald Schaber.

Het Markt Verantwoordelijkheid Programma

Hanna Vauchelle, EMB 

De situatie in Duitsland                                                                           

© wikimedia commons

De prijzen voor rauwe melk worden steeds lager. Een van de redenen daarvoor is de melkproductiestijging van ruim 7 miljard kilo in Europa in 2014. Een andere reden is dat China  80% van zijn melkbehoefte inmiddels zelf 

produceert, waardoor de exporten naar China scherp zijn gedaald.

De gemiddelde melkprijs die in november in Duitsland werd uitbetaald, was 31 cent per kilo.

De melkprijs van melkverwerker ‘de Holtsee’ lag al bij 27 cent per kilo. Deutsches Milchkontor (DMK) heeft voor januari 2015 een melkprijs aangekondigd van 28 – 29 cent per kilo.

De ineenstortende melkprijzen zijn aanleiding voor meer gesprekken met politici op federaal, nationaal en EU niveau om hen attent te maken op de verslechterende situatie. Minister van landbouw Christian Schmidt “verkeert  in ontkenning” over de melkmarktproblemen en wil geen ronde tafel gesprekken waartoe de BDM (Duitse melkveehouders organisatie Bundesverband Deutscher Milchviehhalter) heeft opgeroepen. Volgens de heer Schmidt, leiden ronde tafelgesprekken niet tot oplossingen en zijn ook de “verkeerde” mensen betrokken bij de gesprekken.  De BDM is van mening dat ronde tafelgesprekken ten doel hebben om over problemen te discussiëren en oplossingen aan te dragen. In de discussies met beleidsmakers is een systeem om controle te houden over de geproduceerde melkvolumes, steevast een essentieel onderdeel.

Kiel: Minister Habeck start discussie over melk marktproblemen

In aanwezigheid van minister Habeck werden de huidige ontwikkelingen op de melkmarkt grondig bediscussieerd door de zuiveldiscussiegroep. Zuivelvertegenwoordigers spraken over een dreigende catastrofe voor melkveehouders. “Er worden nog steeds aanzienlijke hoeveelheden melk geproduceerd die moeten worden verwerkt, de grote vraag is wat er zal gebeuren na 1 april 2015”. Eén van de belangrijkste punten waarover gesproken werd door de zuiveldiscussiegroep was de oprichting van een effectief vangnet voor de melkmarkt door middel van het melkmarkt crisisconcept van de BDM. In de discussie met vertegenwoordigers van het ministerie, de wetenschap, de zuivelindustrie en hun aanverwanten, als ook het team van  BDM Sleeswijk Holstein, sprak minister Habeck zijn waardering uit voor de BDM, waarbij hij benadrukte dat de BDM de enige melkveehoudersorganisatie is die zich intensief bezig houdt met de problemen op de melkmarkt en oplossingen voor de problemen ontwikkelt. 

Er zijn 23 regionale conferenties die momenteel discussiëren over de vragen “Wat is de toekomst van de melkmarkt? Wat is de oorzaak van deze laatste melkprijscrisis? Welke instrumenten en maatregelen moeten worden gebruikt om er op te reageren? Hoe kan de BDM bijdragen aan een duurzaam melkmarktbeleid?” 

In een aantal deelstaten werden kerstcampagnes gehouden. Er werd een kerstverlanglijst voorgelezen en kleine cadeautjes uitgedeeld voor het landbouwministerie aan alle mensen die verkleed waren als de Kerstman en zijn hulpje. Radio stations en kranten deden verslag van de campagnes.  

De BDM had een stand op Eurotier (handelsbeurs voor dierlijke productie) in Hannover. De parlementaire staatssecretaris van het BMEL (Federale ministerie voor voedsel en landbouw),  Peter Bleser, bezocht de BDM stand en stelde dat we momenteel door de “malaise” heen moeten.

Thorsten Sehm en Ralf Kainer, BDM (Duitse melkveehoudersorganisatie)Faire melk in Duitsland

© DFM Vermarktungs GmbH

Er zijn ontwikkelingen gaande sinds de herintroductie van de Faire melk sinds maart 2013: Faire melk is een gevestigd merk in gerenommeerde verkooppunten (e.g. EDEKA) en is nu verkrijgbaar in veel supermarkten in de deelstaten Beieren, Hessen, Noordrijn Westfalen, Saksen en Sleeswijk Holstein.

Faire melk wordt verkocht als langhoudbare melk in een 1 liter verpakking (1.8% en 3.8% vet), in 0.25-liter pakjes (3.8%) en ook als chocolademelk in 0.25-liter pakjes (3.8%).

 

Faire melk kan nu worden besteld via internet

De nieuwe samenwerking met Duitsland’s grootste online voedsel detailhandel (All you need GmbH) betekent dat iedere Duitse consument sinds oktober faire melk kan ontvangen – ongeacht waar hij/zij woont: van het eiland Rügen tot in Zugspitze. Bestellingen kunnen worden geplaatst op de homepage van de Faire melk www.diefairemilch.de. De consument kan de goederen thuis of op het werk laten bezorgen. In grote stedelijke centra kunnen ze tevens op elk tijdstip worden bezorgd.

 

Kleine bestellingen recent geïntroduceerd

Nieuw is dat kleinere bestellingen ook kunnen worden bezorgd, bijvoorbeeld naar winkels, scholen en consumenten. 15 dozen (180 liter) of 30 dozen (360 liter) worden bezorgd op een zogenaamd “Düsseldorf pallet” (of “half pallet”). Deze kunnen verschillende producten bevatten.

Maar er moet nog veel werk verzet worden vóór de Faire melk in heel Duitsland verkrijgbaar is. Hier is de hulp van de leden van de BDM bij nodig (Duitse melkveehoudersorganisatie) en gerichte betrokkenheid in elke regio. De doelstelling voor 2015 van DFM Vermarktungs GmbH (DFM), een 100% dochteronderneming van BDM, is om de verkoopcijfers van de Faire melk in 2015 tenminste te verdubbelen. Dit door middel van veel nieuwe klanten in heel Duitsland..

Om de BDM leden te stimuleren, organiseert DFM GmbH een wedstrijd waarmee BDM leden en hun gezinnen punten kunnen verzamelen door nieuwe klanten aan te leveren. Eén op de drie deelnemers met de meeste punten kan een cruise van een week winnen op de AIDA. Deze wedstrijd is begonnen per 28 november 2014 en eindigt op 30 juni 2015.

Achtergrond:

Faire melk is GMO-vrije melk geproduceerd door gezinsbedrijven die voldoen aan bepaalde vastgestelde criteria. Doel is een eerlijke melkprijs die de productiekosten volledig dekt. Faire melk staat voor eerlijke handel voor melkveehouders, het milieu en de consumenten. 

Michael Braun, DFM Vermarktungs GmbHDe melkveehouderij vanuit Deens perspectief                                 

© wikimedia commons

Melkprijzen in Denemarken zijn laag. De melkprijs die een Deense melkveehouder van coöperatie Arla ontvangt, is 10 cent gedaald. Van een melkprijs boven het Europees gemiddelde, naar een melkprijs beneden het Europees gemiddelde. Dat is een erg zorgelijke ontwikkeling omdat wij, de Deense melkproducenten tenminste een melkprijs moeten ontvangen die de best betalende melkverwerkers uitbetalen om de nationale kosten te kunnen betalen die voortvloeien uit de milieueisen, dierenwelzijnseisen en andere nationale wetgeving, met daarbovenop rente op zeer hoge schuldenlasten.  

In Denemarken maken we ons zorgen over onze toekomstige melkproductie. Eén coöperatie, - Arla Foods – betaalt officieel één melkprijs voor alle coöperatief geproduceerde melk in zes landen, met verschillende prijsniveaus door vier verschillende wisselkoersen en nationale regelingen. Dit kan gewoon niet eerlijk zijn. Daarnaast gebruikt Arla Foods een speciale conversiekoers van de  Deense kroon naar de verschillende koersen, die het nog oneerlijker maken.  Momenteel ligt de Britse melkprijs 1.5 cent boven de Deense prijs en de Zweedse prijs ligt er 1.5 cent onder. In feite is Arla Foods de enige keus voor Deense en Zweedse melkveehouders en dit maakt het voor de melkfabriek mogelijk om met geld te schuiven zonder daarover ook maar één enkele verklaring af te leggen aan de melkveehouders.  

Hoe komt het dat Denemarken nog maar één melkfabriek over heeft? Omdat honderden kleine melkverwerkers fuseerden en nog verder fuseerden om synergie te bieden aan de melkveehouders gedurende de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Uiteindelijk waren er nog twee Deense melkverwerkers over, die elkaar beconcurreerden op verkoopprijzen en daardoor zware verliezen leden. De twee fuseerden tot  MD Foods en later fuseerde het Zweedse Arla met het  Deense MD Foods en vormden zo Arla Foods.

Momenteel verwerkt Arla Foods ongeveer  94-95 procent van de Deense melk en dat betekent in werkelijkheid dat er geen alternatief meer is. De overgebleven kleine verwerkers zijn te klein om meer melkveehouders op te nemen. Na een aantal jaren is Arla gefuseerd met melkverwerkers in Groot Brittannië en Duitsland en koopt daarnaast melk aan uit Finland en Duitsland.  

Christen Sievertsen, LDM DenemarkenInterview met Jonas Vilionis, president van de Litouwse Melk Producenten Vereniging

© Lietuvos pieno gamintoju asociacijos administratore

Eind november, interviewde de EMB de heer Vilionis van de Litouwse Melk Producenten Vereniging over de huidige situatie in Litouwen

 

Mijnheer Vilionis, wat is de huidige situatie in Litouwen voor de melkproducenten? Wat is momenteel de melkprijs?

Momenteel (november 2014) ontvangen Litouwse melkproducenten gemiddeld 18 tot 22 cent voor een liter  rauwe melk. De situatie wordt nog erger omdat de prijs voor de boerderijmelk nog steeds daalt. En de vooruitzichten voor de nabije toekomst laten een nog verdere prijsdaling zien van 2.9 eurocent.  De markt in Wit-Rusland, leek even een oplossing te bieden voor de Litouwse melkproducenten maar blijkt toch geen verlichting te brengen omdat je er niet op kan rekenen. We proberen continue nieuwe markten te vinden: maar dat is een langdurig en moeizaam proces wat niet van de ene dag op de andere is geregeld. Daarom is de situatie voor Litouwse melkproducenten absoluut onstabiel en wordt nog steeds erger. Een groot aantal Litouwse melkveehouders staan op het punt om hun melkproductie te beëindigen of heroriënteren zich op andere sectoren, wat werkelijk een verlies voor dit land zou zijn dat zo’n lange melkveetraditie kent als Litouwen.

 Wat hebben de afgelopen 12 maanden de Litouwse melkproducenten gebracht?

Het afgelopen jaar is totaal onstabiel en onzeker geweest voor Litouwse melkveehouders. We hebben aanzienlijke verliezen gemaakt en er lijkt nog geen einde aan deze situatie te zijn gekomen.

 Wat is de impact van het Russische embargo momenteel op de Litouwse melkproducenten?

Vergeleken met 2013, is er in het jaar 2014 sprake van een verlies van 50 miljoen euro voor de Litouwse melkproducenten. Sinds het Russische embargo, draaien we iedere maand met verliezen die moeilijk op te vangen zijn. 

 De Europese Commissie heeft 14,1 miljoen euro toegewezen aan de Litouwse melkproducenten in reactie op het Russische embargo. Hoe beoordeelt u deze steun?

We waarderen de aandacht die de Europese Commissie heeft besteed aan de Baltische Staten en onze melkproducenten, en de erkenning van onze huidige problemen. Maar de toegewezen compensatie is veel te weinig om onze werkelijke verliezen te dekken (in ons verzoek aan de Europese Commissie hebben we alleen al als compensatie voor de verliezen van de Litouwse melkveehouderij om 37 miljoen gevraagd).    De Litouwse Melk Producenten Vereniging heeft de EU autoriteiten ook om dit bedrag verzocht. Daarom zal de steun van de Commissie slechts zeer beperkt voor enige verlichting zorgen bij onze melkveehouders. Als de situatie niet snel verbetert (er zijn nog geen tekenen van verbetering), zullen onze boeren worden gedwongen om hun veestapels te reduceren en zullen de koeien naar de slacht gaan. In Litouwen, met een lange traditie in de melkveehouderij, zal dat een extreem negatief effect hebben op onze plattelandseconomie en samenleving.     

Wat zijn uw verwachtingen voor 2015, zeker na de afschaffing van de melkquotering?

Litouwen heeft zijn quotum nooit volledig benut. Volgens de gegevens van het Melk Markt Observatorium hebben we in 2012-2013 slechts 79% van ons melkquotum geleverd. Gelet op de huidige situatie en de prijzen voor rauwe melk, kunnen we er wel vanuit gaan dat Litouwen ook dit jaar het quotum niet volledig zal benutten. Litouwse melkverwerkers importeren elke dag ongeveer 1.5 ton rauwe melk uit de buurlanden wat inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid is die nog verdere druk op de melkprijzen legt. Met de huidige trends, kunnen we slechts verliezen en faillissementen van individuele melkveebedrijven voorzien. Zodra de melkquota zijn afgeschaft, verwachten we vaste toevoer van melk uit andere landen naar Litouwen en we vrezen dat we geen enkele invloed hebben op dit proces, wat een volgende prijsdaling zou kunnen betekenen (die al ver beneden acceptabele niveaus liggen).

 

Wat moet de politiek doen?

In Litouwen is wetgeving aangaande oneerlijke handelspraktijken, die de verdeling van de opbrengsten tussen melkproducenten, verwerkers en de handel zou moeten controleren. Maar deze wet is blijkbaar inefficiënt. Momenteel ontvangt de melkproducent maar 18% van de gerealiseerde prijs; de rest verdwijnt in belastingen en wordt verdeeld tussen de verwerkers en de handelaren. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke verdeling oneerlijk is en beter moet worden gecontroleerd door de staat, om er voor te zorgen dat de wet op oneerlijke handelspraktijken wordt uitgevoerd. De staat moet meer daadkracht laten zien om de levensvatbaarheid van de Litouwse melkveehouderij te garanderen omdat het één van de belangrijkste agrarische sectoren is, met een erg lange traditie en een grote input in de plattelandseconomie. 

Kunt u een typisch Litouwse melkveehouderij beschrijven?

Het merendeel van de Litouwse melkveebedrijven houden 7 koeien. Maar we hebben ook moderne bedrijven met 1000 koeien. Boerderijen met tussen de 50-100 koeien produceren 70% van de totale melkplas in Litouwen. Onze organisatie verenigt melkveehouders van verschillende bedrijfsgroottes en niveaus van modernisering, al onze boeren erkennen het belang om verenigd te zijn en zijn zeer geïnteresseerd in het lidmaatschap bij de EMB, die ze erkennen als de belangrijkste lobby organisatie voor EU melkproducenten. We zijn zeer gedreven om lid te worden van de EMB en denken dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van deze organisatie. 

Mijnheer Vilionis, dank u voor uw tijd.

Hanna Vauchelle, EMBAmerikaans rapport brengt zorgelijke nadelen van TTIP aan het licht    

© European Citizens' Initiative "Stop TTIP”

Volgens de Europese Commissie zal TTIP – het vrijhandelsverdrag waarover onderhandeld wordt tussen de EU en de VS – veel voordelen opleveren en een positieve impact hebben op de economie van de EU.  Echter, een rapport van de Global Development and Environment Institute (GDAE) uit de VS toont aan dat het tegendeel eerder het geval is. TTIP zal een reductie van het BBP en persoonlijke inkomens veroorzaken evenals verlies aan banen.

In tegenstelling tot veel academische instituten die in opdracht van de Europese Commissie studies naar de TTIP hebben uitgevoerd, werkte het GDAE niet met een gedateerd analytisch model1. In plaats daarvan gebruikten zij een model dat realistische conclusies oplevert over de ontwikkeling van de economie, werkgelegenheid en de wereldhandel2.

De resultaten van de GDAE analyse spreken voor zich en tegen de TTIP: financiële instabiliteit en economische teruggang kunnen voor de EU worden verwacht als het vrijhandelsakkoord wordt ondertekend. 

Voor details van het rapport

Silvia Däberitz, EMB

 

1 Geconstateerd is dat het Computable General Equilibrium model (Berekenbaar Algemeen Evenwichts model) ongeschikt is voor het analyseren van handelsbeleid.

2 De GDAE baseerd zijn analyse op het United Nations Global Policy Model (Globale Beleids Model van de Verenigde Naties).


 

Rapport  over het Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

© FoE

Begin december publiceerde organisatie Friends of the Earth een onderzoek naar ISDS rechtszaken (zie “achtergrond” onderaan artikel, red) tegen EU landen. De ISDS – het Investor-State Dispute Settlement – is één van de kritische hoofdstukken van de TTIP (vrijhandelsverdrag tussen EU en VS) en CETA (vrijhandelsverdrag tussen EU en VS) onderhandelingen.

 

Het rapport  “The hidden cost of EU trade deals” (de verborgen kosten van EU handelsverdragen) onderzocht elke bekende zaak sinds 1994 waarbij EU lidstaten zijn aangeklaagd voor internationale tribunalen door investeerders op basis van het  Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

 

Belangrijkste bevindingen van het rapport:

 • Er zijn van 1994, 127 openbare, bekende zaken geweest tegen EU lidstaten.
 • De arbitrage is meestal geheim, details over de toegekende compensatie aan buitenlandse investeerders werden van slechts 62 van de 127 zaken publiekelijk gemaakt (48%). De compensatie die werd toegekend in deze 62 gevallen, bedroeg bijna 30 miljard.
 • Het totale bedrag dat werd toegekend aan buitenlandse investeerders – inclusief rente, arbitrage afwikkelingsvergoedingen, en andere kosten en vergoedingen, evenals de enige bekende ontslagvergoeding die door een lidstaat moest worden betaald - was voor 14 van de 127 geschillen (11 procent) voor het publiek inzichtelijk en bedraagt 3,5 miljard euro;
 • 76% van de bekende zaken werden tegen nieuwe EU lidstaten aangespannen die tussen 2004 en 2007 zijn toegetreden.
 • Het grootste toegekende bedrag door een tribunaal tegen een EU lidstaat was € 553 miljoen dat de Republiek Slowakije moest betalen aan de Ceskoslovenska Obchodni Bank in 1997.
 • 26 ISDS claims zijn tegen de Tsjechische Republiek gericht (20% van het totaal), waarmee dit de EU lidstaat is die het vaakst wordt aangeklaagd.
 • Bijna 60% van de zaken (75 van de 127) betreffen milieurelevante sectoren (zoals olie, gas en afvalbeheer).
 • Schikkingen kunnen tegelijkertijd kostbare compensatieregelingen bevatten,  bijvoorbeeld: voortvloeiend uit een schikkingsregeling werd 2 miljard euro betaald door Polen aan verzekeringsmaatschappij Eureko.

 

Het rapport: “The hidden cost of EU trade deals”

Achtergrond: ISDS is een instrument dat het mogelijk maakt voor buitenlandse investeerders om te klagen bij internationale tribunalen  om compensatie te eisen over nieuwe wetgeving die men beschouwt als schadelijk voor de zaken en de te verwachte winsten (met betrekking tot gezondheids-, milieu- of sociale standaards ). Deze rechtbanken worden niet bemand met full-time rechters, maar de zaken worden vaak door bedrijfsjuristen beoordeeld. De schadeclaims bedragen miljarden euro’s.

Regina Reiterer, EMBKort nieuws uit Brussel                                                                              

© wikimedia commons

Letland - EU presidentschap 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft Letland het presidentschap van de Ministerraad. Het is voor het eerst sinds de toetreding van Letland tot de EU dat ze het voorzitterschap van de EU overnemen. In de eerste helft van 2015 worden daarom de vergaderingen van de EU Landbouwministerraad voorgezeten door de Letse landbouwminister, Janis Duklavs. Letland is ook het partnerland van de Internationale Grüne Woche in Berlijn.

 

Hulppakket voor Finse melkveehouders

De EU Commissie heeft een hulppakket aangekondigd van €10.7 miljoen voor de Finse melkveehouders die het hardst werden geraakt door het Russische embargo. Van de ene dag op de andere verloor Finland zijn belangrijkste exportmarkt, Rusland. De bijzondere steun van de EU is gebaseerd op de Finse quotumproductie voor 2013/2014 en de dalende melkprijs sinds begin augustus. Daarnaast mag Helsinki de melkveehouders in het zuidelijke deel van het land helpen met extra subsidies.

In de voorgaande maand kende de EU Commissie € 28 miljoen euro hulp toe aan de Baltische Staten.  

Meer dan 20.500 ton boter in private opslag

Volgens de laatste cijfers van de EU Commissie, zijn sinds de opening van de marktondersteunende maatregelen begin september meer dan 20.500 ton boter en 14.330 ton magere melkpoeder uit de markt genomen en voor private opslag aangeboden.  De meerderheid van de opgeslagen boter is van Ierland (8014 ton), Nederland (7229 ton), België (2976 ton) en Duitsland (1260 ton). De grootste hoeveelheden van de ongeveer 14.000 ton opgeslagen magere melkpoeder  komen uit Duitsland (8505 ton), Litouwen (2841 ton) en Spanje  (2466 ton). De EU heeft de maatregelen voor private opslag  voor boter en magere melkpoeder uitgebreid tot eind februari 2015.

 

TTIP conferentie en landbouw

Op 10 december discussieerde het Europees Parlement over de TTIP in een debat getiteld “Wat gebeurt  er? – Vooruitzichten voor voedsel en landbouw”. De EMB was medeorganisator van de conferentie, waarbij de EMB werd vertegenwoordigd door Sieta van Keimpema. In haar toespraak wees de EMB-vicepresident op de gevaren van harmonisatie en voedselstandaards die onvermijdelijk leiden tot het verlagen van deze standaards. Goedkope productie betekent oneerlijke concurrentie waardoor boerenbedrijven zullen verdwijnen.

De conferentie werd goed bezocht met meer dan 400 deelnemers terwijl via internet meer dan 500 mensen de discussie volgden. Eén van de belangrijkste conclusies van het debat was dat noch TTIP noch enig ander vrijhandelsverdrag duurzame voedselproductie op zal leveren. Het is belangrijk om de strijd tegen de TTIP door te zetten.

Video over de conferentie

 

Vergadering van de landbouwministerraad, Brussel (15-16 december 2014)

De Franse landbouwminister Stefan Le Foll riep zijn collega-landbouwministers bijeen voor de invoering van extra marktinstrumenten voor het postquota era en tevens voor verbeteringen van het  Melk Markt Observatorium. Frankrijk heeft de Europese Commissie opgeroepen om richtlijnen aan te nemen voor crises.

Volgens Landbouw Commissaris Phil Hogan, verkeert de EU zuivelsector momenteel “niet in crisis”. Hogan zei dat de gemiddelde melkprijs in Europa 30-32 cent per liter was, waar bovenop nog directe betalingen komen. Hij verklaarde dat hij “geen aanvullende regelingen overweegt”. De superheffing blijft nog in stand tot het einde van maart 2015. De aanbeveling van Phil Hogan aan de landbouwministers was om de productie te laten dalen om hoge superheffingboetes te voorkomen. De Commissaris verklaarde dat de productie dit jaar 5,5% is gestegen (7% in oktober alleen al) – dit “wordt niet aangeraden voor 2015”.   

D19-20 Alliantie blokkeert EU top in Brussel

Op 19 december, mobiliseerde de D19-20 Alliantie met tractoren en meer dan duizend demonstranten een protestbijeenkomst tegen de bezuinigingen in het algemeen en de TTIP in het bijzonder. De Belgische alliantie van burgers, boeren, vakbonden en NGO’s wilde de vergadering van de Europese leiders blokkeren en gaven een duidelijk signaal af tegen marktliberalisatie.   

Burgerinitiatief tegen TTIP

Op 9 december reikte de “Stop TTIP” alliantie een verjaardagskaart uit aan de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, ondertekend door meer dan één miljoen Europeanen. Binnen twee maanden had de alliantie de handtekeningen verzameld tegen de vrijhandelsverdragen van de EU met de VS (TTIP) en Canada (CETA). De alliantie eist van de EU Commissie (omdat CETA en TTIP gemengde verdragen zijn) dat deze verdragen door ieder nationaal parlement van iedere EU lidstaat apart moeten worden geratificeerd”. Daarnaast moet de Juncker Commissie officieel het zelfgeorganiseerde burgerinitiatief  erkennen.

Regina Reiterer, EMBEMB Agenda

Belangrijke data voor het EMB Bestuur in januari 2015:

 • 15.01.:          EMB persconferentie op de Grüne Woche in Berlijn
 • 16.01.:          EMB Bestuursvergadering (Berlijn)
 • 17.01.:          BDM Symposium (Grüne Woche Berlijn)
 • 22.01.:          Ontmoeting met Landbouwcommissaris Phil Hogan
 • 27.01.:          Expert consultatie in het Europees Parlement  “Toekomst zuivelsector”

 

Colofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussel
Telefoon: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org