Beste melkveehouders, andere geïnteresseerden,

Het was een historisch moment in het bestaan van de zuivelproducentenbeweging: West-Afrikaanse melkveehouders stonden samen met Europese melkveehouders zij aan zij, solidair voor dezelfde zaak.

Hoewel deze solidariteit indrukwekkend is, is het ook een weergave van de trieste werkelijkheid dat West-Afrikaanse melkveehouders helemaal naar Brussel moeten reizen om te demonstreren tegen beleid waarin zij geen enkele zeggenschap hebben gehad met betrekking tot goedkeuring, noch stemrecht hadden om tegen te kunnen stemmen. Het solidariteit evenement was onderdeel van de Afrika Week georganiseerd door de European Milk Board in Brussel en illustreerde dat de verantwoordelijken voor het formuleren van EU-beleid niet op de hoogte zijn van de uitvoering van de landbouwpraktijk in de rest van de wereld. Meer dan 50% van de bevolking van West-Afrika is betrokken bij kleinschalige landbouw. In veel Europese landen echter boekt de landbouw grote technische vooruitgang, wordt steeds meer gestructureerd en intensiever gewerkt, met als doel zoveel mogelijk te produceren mogelijk tegen minimale kosten.

Melk wordt geproduceerd op beide continenten, maar we leven in twee totaal verschillende economische werelden. Terwijl de ene kant wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en produceren voor eigen consumptie, overleeft de andere kant door intensivering en globalisering. De poging om deze twee systemen op één lijn te brengen heeft catastrofale gevolgen gehad voor de kleinschalige structuren in Afrika, maar ook voor ons in Europa. Onder aan de streep lijden de melkveehouders er allemaal onder. Tijdens een bezoek aan Burkina Faso in West-Afrika was het interessant te constateren dat beslissingen over landbouwbeleid in Europa niet alleen van grote invloed zijn op de Europese melkveehouders, ze hebben ook directe gevolgen voor melkveehouders in derdewereldlanden, in dit geval in West - Afrika, één van de armste regio 's van de wereld. Het is daarom nog belangrijker voor ons, als EMB, om te blijven vechten voor duurzame en eerlijke voorwaarden voor de zuivelmarkt. Het viel me op hoe de West-Afrikaanse melkveehouders het evenement in Brussel vol energie benaderden en ook hun volledige frustratie met betrekking tot de negatieve effecten van de neoliberale marktideologie van de EU lieten zien, vooral de exportgerichtheid, van degenen die belast zijn met het landbouwbeleid. Uitwisseling met de Afrikaanse collega's maakte me duidelijk dat we moeten blijven lobbyen voor ons Markt Verantwoordelijkheid Programma, dat bescherming biedt tegen melkcrises en grote melkoverschotten. Niet alleen om de markt in Europa eerlijker en rechtvaardiger te maken, maar ook om onze vrienden en collega's in Afrika te beschermen tegen dumping van overschotten vanuit ons continent. Of, zoals mijn vriend Adama Dembele uit Mali het zo goed verwoordde: "Als jullie Europese boeren strijden voor jullie eigen belangen, dan strijd je automatisch ook voor de belangen van Afrikaanse boeren! "

Johannes Pfaller, EMB-bestuurslid en voorzitter van de adviesraad van de Duitse melkveehouderijvereniging BDM

Als goedkoop en té veel leidt tot dumpen...

Afrikaanse melkveehouders roepen de EU op om overproductie tegen te gaan: "Melk in Afrika is niet zomaar belangrijk, het is buitengewoon belangrijk." Terwijl ze dit zegt, kijkt Korotoumou Gariko, melkveehouder en manager van een micro dairy onderneming in Burkina Faso, serieus naar het publiek. Het is 10 april, collega's uit Mali, Senegal, Mauritanië en Niger komen samen met hun Europese collega's, evenals een brede alliantie van organisaties uit het maatschappelijke veld. In een gemeenschappelijke verklaring hebben alle aanwezigen de EU opgeroepen om overschotten en dumping daarvan te vermijden in de toekomst. Vooral de toename van de invoer van goedkope magere melkpoeder gemengd met palmolie is problematisch voor lokale productie in Afrika. "In Niger zijn we allesbehalve blij over de slechte kwaliteit van geïmporteerde melkproducten. Palmolie is twaalf keer goedkoper dan melkvet. Het is praktisch onmogelijk voor een lokale melkproducent om te concurreren met deze goedkope (industriële) importproducten. Een liter gepasteuriseerde, lokale, melk in Burkina Faso kost bijvoorbeeld ongeveer 91 cent, terwijl een liter uit een melkpoedermix slechts 34 cent kost. De solidariteit actie is overigens niet bedoelt om alle import te generaliseren. Maar er moet een balans zijn, het mag niet zo zijn dat goedkope import in het bijzonder de overhand heeft. In eerste instantie lijkt het erop dat de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, over de zorgen van Afrikaanse producenten, lijken te suggereren dat de huidige negatieve effecten van goedkope importproducten in Brussel zwaar worden onderschat. Massale overproductie, kenmerkend in de EU en ook de oorzaak van tal van crises op lokaal niveau, moet stoppen. In dit verband pleiten vertegenwoordigers van de European Milk Board, een vereniging van melkveehouders, voor de implementatie van een crisisinstrument in het EU-landbouwbeleid. De lokale zuivelsector in West-Afrika heeft een aanzienlijk potentieel om banen te creëren en inkomens te genereren, en is iets dat moet verder worden ontwikkeld, in plaats van te worden blootgesteld aan extra bedreigingen. Tegen deze achtergrond, wijst zuivelboer Korotoumou Gariko uit Burkina Faso erop dat nog een grote tegenvaller het einde van de lokale melkproductie in West-Afrika zou betekenen voor lokale families: "Het zijn voornamelijk vrouwen die in de zuivelsector werken, met het geld dat ze verdienen, voeden ze hun families en kunnen ze hun kinderen naar school sturen. Vernietiging van de melkproductie in Burkina Faso betekent het vernietigen van gezinnen. "  

Silvia Däberitz, EMB. Artikel gepubliceerd in Bauernstimme 05/2019

 Video Afrika evenement

Regulering van de zuivelmarkt "kost Europese boeren 2,3 miljard euro" 

Zijn boeren door de Europese Commissie "de mist in gegaan" voor € 2,3 miljard ten voordele van melkverwerkers?

Een studie uitgevoerd door Agriculture Stratégies naar het managen van de zuivelcrisis 2015 en 2016 stelt dat het beleid van publieke opslag van melkpoeder, dat is geïmplementeerd door de Europese Unie heeft de Europese melkveehouders op kosten heeft gejaagd voor een bedrag van 2,3 miljard! " Meer dan een verlies voor producenten, impliceert het een overdracht van waarde van producenten naar verwerkers," verklaart de denktank. Wat zou een betere manier zijn om marktcrises in de Europese Unie te beheersen?

Dit is de vraag die de denktank van Agriculture Stratégies heeft opgepakt in een studie in opdracht van Europarlementariër Eric Andrieu zijn voorstellen te helpen onderbouwen met betrekking tot de hervorming van de GMO-verordening, een van de drie voorschriften van het GLB. De studie velt een vernietigend oordeel over de door de Europese Commissie gevolgde strategie om de zuivelcrisis te lijf te gaan in 2015 en 2016.

De Commissie lanceerde, als reactie op de zuivelcrisis in 2015 en 2016 een programma om de melkvolumes te verminderen met een budget van 500 miljoen euro ter compensatie voor melkveehouders die hebben deelgenomen aan een pilot van 3 maanden. De denktank is met name kritisch over de strategie om melkpoedervoorraden af te stoten, wat leidde tot "dumpprijzen voor melkpoeder gedurende meer dan een jaar. "Volgens hun beoordeling kostte deze strategie de boeren 2,3 miljard euro!

 "In september 2017 besloot de Commissie in het offensief te gaan om de 350.000 ton melkpoeder af te voeren in opslag. Dit volume moet in een context worden geplaatst: het vertegenwoordigt ongeveer 2% van de jaarlijkse productie van Europa. In tegenstelling tot eerdere interventies en opslag werden instrumenten zoals donaties aan liefdadigheidsinstellingen en subisidie voor gebruik in diervoeders die parallel werden geïmplementeerd, heeft de Commissie ervoor gekozen om het poeder via een tender aan de vrije handel over te laten. Een dergelijke maatregel maakt het mogelijk om te verkopen tegen een prijs die lager is dan de interventieprijs, waardoor de voorraden zo snel mogelijk gereduceerd konden worden". Agriculture Stratégies wijst op de "analytische fout van de Commissie in de veronderstelling dat marktdeelnemers geïnteresseerd zouden zijn om deze voorraden zo snel mogelijk op te kopen. " Exploitanten hebben echter gespeculeerd op het dump-effect van de prijzen voor melkpoeder, waardoor ook de prijs voor melk ineenstortte, en daarmee het falen van de strategie van de Commissie schetste. "De Commissie accepteerde uiteindelijk aanbiedingen van € 1050/ ton, aanzienlijk onder de Europese bodemprijs van € 1698 /ton. De voorraden zijn uiteindelijk eind 2018 weggewerkt, dit komt vooral door de droogte waar belangrijke productiezones in de regio last van hadden in de zomer van 2018. 

Biologische melk: let op het risico van overproductie

De biologische melkproductiesector is het meest ontwikkeld in Europa en het Noorden Amerika. De Amerikaanse markt voor biologische zuivelproducten is de grootste ter wereld met een jaarlijkse productie van ongeveer 1,5 miljard liter (16,4% van de wereldproductie). Veel Amerikaanse producenten reageerden op een oproep van coöperaties om het tekort in deze snelgroeiende marktsector goed te maken. Dit leidde tot een toename van de investeringen en de omvang van de veestapel: volgens de USDA, groeide de biologische melkveekudde tussen 2012 en 2016 met 34% tot een totale grootte van 267.523. Deze markt, die erg aantrekkelijk was voor zuivelproducten van de boeren, raakte snel verzadigd en stortte vervolgens in als gevolg van overmatig aanbod, wat leidt tot een prijsdaling van bijna 30% binnen een periode van twee jaar. Gezien de snelle groei van de markt voor biologische zuivelproducten in Europa, zouden we ons wellicht zorgen moeten maken of een soortgelijke situatie zich hiervoor kan doen.

De afbrokkelende Amerikaanse markt

Na jaren van snelle groei, is de markt voor biologische melk in de Verenigde Staten in 2013 voor het eerst sinds 2013 vertraagd, wat wijst op een afname van consumptie van deze in Amerika. Deze vermindering komt overeen met het aangepaste consumptiepatroon bij Amerikaanse burgers, die massaal overgaan op plantaardige dranken, die volgens hen de gezondere optie zijn - de verkoop van dergelijke producten zijn in 2017 met 3% toegenomen. De acties van bepaalde belanghebbenden in de productieketen hebben ook bijgedragen aan het boycotten van deze producten door consumenten. Bijvoorbeeld het bedrijf Aurora Organic Valley, dat biologische boerderijen beheertmet duizenden koeien, werd door de USDA neergehaald vanwege het schenden van de productspecificaties voor biologische melk. Als gevolg hiervan daalde de omzet van 40% in 2013 naar 7% in 2017, met een melkprijs voor boeren die met bijna een derde daalde in 2017. In een poging om de druk op deze sector terug te dringen, hebben veel biologische melkboeren door hun zuivelfabrieken productielimieten opgelegd gekregen.

 Joseph Martin, Organisation des producteurs de lait (OPL), Frankrijk

Studie over de aanbodstructuur in de zuivelsector gepubliceerd

De studie van de zuivelsector door het Duitse Federale Kartelbureau uit 2012 heeft onlangs aangetoond dat de functionele capaciteit van de rauwe melkcollectie markt haar grenzen heeft. Eén ding is duidelijk: de bestaande marktomstandigheden zijn onevenwichtig en werken tegen melkproducenten! Een systeem dat wordt geregeerd door verplichte verkoop bij voorkeur, gegarandeerde inkoop en melkprijsafhankelijkheid - vaak aanzienlijk lager dan de productiekosten - is de dagelijkse praktijd en fungeert als een grote last voor melkproducenten. Tegen deze achtergrond heeft het MEG Milch Board Lademann & Associates ingehuurd GmbH (L & A), een onafhankelijk adviesbureau, om het effect van bestaande leveringsvoorwaarden op de Duitse zuivelmarkt en om mogelijke interventies te onderzoeken. De concurrerende economische analyse van de effecten hoe de prijs voor melk momenteel wordt vastgesteld, resulteerde in vier centrale resultaten:            

1. Volledige verplichte preferente verkoop gekoppeld aan gegarandeerde parallelle aankoop, die nog steeds bepalend is voor een groot deel van het  volume van geproduceerde rauwe melk, leidt tot marktafscherming ten gunste van overproductie en lagere prijzen

2. Modellering kan aantonen hoe de huidige marktstructuur het voor zuivelfabrieken mogelijk maakt om rauwe melk te kopen tegen preferentiële prijzen, en vervolgens verwerken en op de markt brengen zoals zij dat nodig achten, zonder de productiekosten volledig in overweging te nemen. Hierdoor verkeren de producenten in een aanzienlijk slechtere situatie in vergelijking met een situatie waarin producenten en zuivelbedrijven kunnen onderhandelen over prijzen voordat melkleveringen daadwerkelijk naar zuivelfabrieken worden verzonden.

3.  Als gevolg van eenzijdige prijsafspraken achteraf door zuivelfabrieken, worden marktrisico's doorgegeven aan de producenten. In vergelijking, producenten zijn inherent slechter af omdat ze niet over de noodzakelijke toegang tot belangrijke marktinformatie beschikken (volumeplanning), wat betekent dat regelmatig melkoverschotten op de markt komen, wat resulteert in grote prijsschommelingen voor rauwe melk.

4. Vanuit economisch oogpunt kan de relatie tussen coöperatieve zuivelfabrieken en melkproducenten zijn gedefinieerd als een probleem met de principaal: (coöperatieve) zuivelbedrijven, de 'agenten', die hun eigen belangen behartigen en niet handelen in het belang van coöperatieve leden, de ‘opdrachtgevers'. Tegelijkertijd hebben producenten hun eigen verschillende belangen, die alleen harmonieus naast elkaar kunnen bestaan door middel van voorschriften die van toepassing zijn op alle actoren. Volgens L & A kan de bestaande markt- en aanbodstructuur ten nadele van de producenten worden opgeheven door middel van een bindende definitie van contractvoorwaarden voor prijzen en volumes. Artikel 148 van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) biedt hiervoor de wettelijke basis. Bindende prijzen en volumes voor alle marktspelers zouden moeten worden geïmplementeerd om de zuivelmarkt te stabiliseren.

MEG Milch Board, april 2019

Reactie EMB:

De bindende invoering van contracten volgens art. 148 CMO het instellen van prijs en volume ondersteunt de positie van melkproducenten binnen de toeleveringsketen en kunnen aldus bijdragen tot een verbetering van de marktstructuren en voorwaarden van wedstrijd. Melkprijzen op basis van productiekosten zijn hierbij belangrijk.

Daarnaast heeft de zuivelsector ook randvoorwaarden nodig binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals een efficiënt systeem crisisinstrument dat kan worden gebruikt in geval van een problematische daling van de melkprijzen.

EMB-melkprijsvergelijking: grote prijsverschillen tussen zuivelbedrijven binnen landsgrenzen

In maart 2019 lag de prijs tussen de 22,55 en 39,25 cent per stuk kilogram melk. Er waren grote prijsverschillen en ook heel verschillende prijsontwikkelingen tussen individuele zuivelbedrijven. Dit is vaak het gevolg van totaal verschillende prijszetting- en nabetalingssystemen. Afzonderlijke zuivelfabrieken in Italië en Ierland hebben de prijzen in het eerste kwartaal van 2019 aanzienlijk verhoogd, terwijl andere Italiaanse zuivelbedrijven, evenals zuivelfabrieken in België en Duitsland, aanzienlijk lagere prijzen hanteerden in de dezelfde periode.

EMB Melkprijsvergelijking tot maart 2019

 

De vergelijking van de EMB-melkprijs is erop gericht om de prijzen van af boerderij binnen Europa beter te kunnen vergelijken. Het bijgewerkte rekenmodel toont nu de melkprijs met en zonder zuivel-specifieke bonussen en aftrekposten. De standaardwaarden zijn vastgesteld op 4,0% vet en 3,4% eiwit.

 Karin Jürgens, Farm Economics and Rural Studies Office (BAL

 EMB-berichtgeving via Whats App!

Blijf goed geïnformeerd. Tot op heden heeft de European Milk Board (EMB) alle informatie gedeeld via nieuwsbrieven, website en facebook. Met betrekking tot informatie delen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in het zuivelbeleid is WhatsApp als optie toegevoegd.

 WhatsApp, hoe meld ik mij aan?

Wanneer je informatie via WhatsApp wilt ontvangen, registreer je dan bij ons:

1.               Sla het nummer +32 (0) 484 53 35 12 op als EMB in contactpersonen

2.               Stuur ons een snel een WhatsApp-bericht met naam en voorkeurstaal (Duits, Engels of Frans)

3.               We zullen je toevoegen aan de lijst en je blijft voortaan op de hoogte van de nieuwste berichten

Als je geen berichten meer wilt ontvangen, stuurt ons dan gewoon "STOP" als een WhatsApp-bericht. We zullen je dan van de lijst verwijderen.

Vanessa Langer, EMB

Heel erg bedankt voor uw inzet en steun!

Met het oog op het einde van de zittingsperiode van het Europees Parlement willen we graag alle leden bedanken die actief ondersteunend richting hebben gegeven aan het Europese melkbeleid in de afgelopen jaren. De turbulente laatste paar jaren hebben aangetoond dat de melkmarkt goede randvoorwaarden nodig heeft om problematische overproductie en crises te voorkomen en de gevolgen daarvan te vermijden. Tijdens de laatste zittingsperiode heeft uw werk een belangrijke koers uitgezet naar de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de resultaten van uw politieke werk een lange termijneffect hebben.

Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Het Bestuur van de Europese Milk Board

 European Milk Board ASBL

Rue de la Loi 155

B-1040 Brussel

Tel: +32 (0) 2808 1935

Fax: +32 (0) 2808 8265

Mail: office@europeanmilkboard.org

Document-URL: http://www.europeanmilkboard.org