maandag 13 april 2015auteur: sitebeheer

Boerendebat TTIP 15 april Wageningen

Debat – Gevolgen van TTIP voor landbouw en klimaat, mét alternatieven

Op woensdag 15 april wordt er een debat met vertegenwoordigers van boerenorganisaties in Wageningen georganiseerd. Het thema van dit debat is het vrijhandelsakkoord TTIP waarover momenteel wordt onderhandeld tussen de EU en de VS. Zorgt TTIP voor meer welvaart en banen aan beide kanten van de oceaan, of juist voor een uitholling van milieu- en voedselveiligheid standaarden en de sluiting van Europese familiebedrijven in de landbouw? Naast de gevolgen voor de Nederlandse landbouw, wordt er ingegaan op de gevolgen van TTIP voor het klimaat. Ook wordt er een alternatief besproken en mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke TTIP- klimaatcampagne. 

Deelnemers aan het debat 

  • Dagvoorzitter Hanny van Geel (Europese Coördinatie Via Campesina)  
  • Roel Jongeneel universitair docent LEI/WUR (15 minuten) zal de gevolgen van TTIP (en CETA) voor de Nederlandse boeren bespreken onder andere op basis van het LEI-rapport 'Effects of an EU-US trade agreement on the Dutch agro-food sector'.
  • Keimpe van der Heide (bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond) - Ingrid Jansen (voorzitter Nederlandse Vakbond Varkenshouders) - Bart Janssen (LTO Noord voorzitter vakgroep Pluimveehouderij) - Sieta van Keimpema (voorzitter Dutch Dairymen Board).
  • Guus Geurts (auteur Wereldvoedsel, namens XminY betrokken bij Platform ABC) over de relatie tussen vrijhandel (met name TTIP), en de mogelijkheden te komen tot een nieuw klimaatakkoord in december. Hoe zou een alternatief handelsbeleid er uit kunnen zien?
  • Mingue Marley (Fossil Free Wageningen) over hun nationale en wereldwijde campagne.

Hierna discussie met de aanwezigen onder andere over hoe we kunnen samenwerken rond deze thema's, bijvoorbeeld binnen een gezamenlijke TTIP-klimaatcampagne. 

Locatie: Forum-gebouw (zaal C222), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB, Wageningen. Het debat vindt plaats van 20:00-22:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur met koffie en thee, na afloop mogelijkheden na te praten onder genot van een drankje.

De toegang is gratis, graag wel aanmelden bijguusgeurts@yahoo.com of via de facebookpagina.

Het debat op 15 april wordt georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument, de Boerengroep Wageningen, Stichting Otherwise, Stichting RUW, NAV, NMV en DDB.