donderdag 15 november 2012

Oproep: Nacht van Brussel: het is nu of nooit!

De melkveehouders van de European Milk Board (EMB) houden op 26 en 27 november in Brussel een grote demonstratie voor het Europese Parlement. We roepen alle Nederlandse melkveehouders op om daarbij te zijn om onze gezamenlijk eis – flexibele marktregulering om kostendekkende melkprijzen te bereiken – nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Concrete aanleidingen zijn belangrijke zittingen van de Landbouwraad van het Europees Parlement (26/27 november) en de EU Landbouwministerraad (28/29 november) waar besluiten zullen worden genomen over de hervorming van de landbouwmarktordening.

Besluiten die onze positie in de keten moeten versterken!

Nacht van Brussel: het is nu of nooit!

Laat Brussel opnieuw op zijn grondvesten schudden. We gaan met trekkers en melkveehouders de “Nacht van Brussel” beleven. Om de politici die onze plannen steunen, luid en duidelijk steun in de rug te geven. Bij de laatste stemming over afschaffing van het melkquotum, was in de Landbouwraad van het Europees Parlement nog slechts een krappe meerderheid (18 tegen 17 stemmen) hier vóór. Wie de melkveehouderij en in het bijzonder het gezinsbedrijf in de EU wil behouden moet nú opstaan! Nu het landbouwbeleid wordt vastgelegd

voor de komende jaren! Het is nu of nooit!

Programma

maandag 26 november

13.00 uur Start met trekkers op Place du Luxembourg

14.00 uur Spectaculaire opening

19.00 uur Podiumdiscussie met EU toppolitici in tent

21.00 uur Samenkomst met muziek

 

dinsdag 27 november

08.00 uur Ontbijt

10.00 uur Voortzetting demonstratie (programma volgt)

13.00 uur Einde demonstratie

 

download en print hier het programma met sprekers en activiteiten

De DDB en de NMV zorgen op beide dagen voor vervoer terug naar Nederland. U kunt dus ook één dag mee en ’s avonds na de podiumdiscussie weer naar huis. Bij opgave (telefonisch of via de mail,) naam, adres, telefoonnummer, aantal personen én of u één of twee dagen meegaat, vermelden.

Wilt u meerijden met de trekker: meldt u dan zo spoedig mogelijk bij het secretariaat van de DDB of de NMV voor verdere instructies. Voor trekkerrijders is een kostenvergoeding beschikbaar. Ook sponsoren voor diepladers worden gezocht.

Alle deelnemers ontvangen aanvullende informatie met details over de reis, onderdak en catering.

Opgave: zo snel mogelijk, uiterlijk 20 november bij:  info@ddb.nu telefoonnummers: 06 30105890 of 06 17492424 of de NMV: info@nmv.nu telefoonnummer: 0344 655336 of 06 13525561.

Meer informatie volgt. Houdt ook onze sites en ledenmails in de gaten!

print de uitnodiging via deze link in PDF