zaterdag 21 juni 2014

Presentatie melkproductiekosten in Nederland

Op dinsdag 24 juni a.s. vind vanaf 11.00 uur de algemene ledenvergadering van de DDB plaats te Nijkerk. Met in het middaggedeelte de resultaten van het kostprijsonderzoek voor  Nederland. Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden.

 

Wat kost het eigenlijk om een liter melk te produceren in Nederland? Welke posten moeten in een serieuze kostenberekening worden meegenomen? Is er momenteel sprake van een ‘eerlijke melkprijs’ voor melkveehouders? Of dekken de melkprijzen de kosten inmiddels, of bij lange na niet? Op al deze vragen kunnen de DDB leden, dinsdagmiddag 24 juni een antwoord krijgen.   

 

 Gepresenteerd worden de resultaten van de actuele kostprijsberekening voor de productie van een liter melk in Nederland die zijn verkregen door middel van een representatief deskundigenonderzoek.

 

Voor het eerst is in een kostprijsberekening voor Nederland een tarief opgenomen voor het berekenen van de arbeid voor de melkveehouder die kan verwijzen naar een tarifering vanuit de BV Nederland.

 

Op 24 juni verwelkomen wij naast onze leden, ook verantwoordelijk wetenschapper mevrouw Dr. Karin Jürgens, en de President van de European Milk Board, de heer Romuald Schaber.

 

De uitkomsten van het kostprijsonderzoek voor melk worden vanaf 25 juni op deze site gepubliceerd.