vrijdag 3 februari 2023auteur: DDB

Primaire partijen presenteren analyse aan sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij

Toen we als DDB aan de sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij zijn gaan zitten, hebben we  toegezegd onze leden op de hoogte te zullen houden tijdens het verloop van het proces. Dat hebben we sindsdien via een ledenbericht gedaan en via een ingelaste algemene leden vergadering in januari.

Inmiddels zijn we een paar weken en evenveel zittingen verder. Al tijdens de eerste bijeenkomst hebben de primaire partijen (NMV, LTO Melkveehouderij, Agractie, Biohuis, Natuurweide, NAJK, DDB en Netwerk GRONDig) aangegeven dat ze een analyse wilden presenteren over de effecten die de gestelde doelen en kaders (inclusief de vier novemberbrieven) volgens ons, op de melkveehouderijsector zullen hebben. Die analyse is vorige week, via een presentatie voorgesteld aan de sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij.  Omdat er veel vragen kwamen naar aanleiding van deze analyse, hebben we afgelopen week de analyse verder verdiept in een document met feiten en bronvermelding. Dit document zal volgende week worden besproken aan de sectortafel. Waarna we het document ook op de hoofdtafel en bij het Kabinet willen leggen. Om te bespreken en om een aantal vragen die we hebben geformuleerd voor de hoofdtafel, volgende week in te brengen.

Het proces tot nu toe verloopt niet gemakkelijk. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid – tijdens de eerste zitting al ingebracht als belangrijk en bepalend conflict – is daar in grote mate de reden voor. DDB zit aan tafel zoals we hebben aangegeven: om de rechten van onze leden/ melkveehouders te bewaken. En alhoewel gesteld is dat de Pas-melders en interimmers geen onderdeel uitmaken van dit proces, wordt er iedere keer melding van gemaakt. Voor verschillende belangenorganisaties is het oplossen van o.a. dat probleem namelijk wél een randvoorwaarde. 

Omdat we het erg belangrijk vinden dat jullie weten wat wij gezamenlijk als primaire sector inbrengen aan de sectortafel, delen we deze analyse met het verdiepende document bij deze met  jullie. Binnenkort zullen we jullie opnieuw informeren over de stand van zaken aan de sectortafel.

Mocht je opmerkingen of input hebben op deze stukken, laat het ons dan weten via info@ddb.nu.

Namens het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema


Downloads: Primaire partijen presenteren analyse aan sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij