maandag 26 november 2012auteur: sitebeheer

Europese melkmarkt staat in brand: Tweedaagse demonstratie van melkveehouders in Brussel

Europese melkmarkt staat in brand:

Tweedaagse demonstratie van melkveehouders in Brussel


Terwijl de melkmarkt in brand staat, vragen melkveehouders uit geheel Europa op 26 en 27 november 2012 in Brussel luid en duidelijk aandacht voor de onhoudbare situatie op de melkmarkt en hebben ze de brandende kwestie symbolisch geblust. De opbrengsten voor de productie van melk zijn bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken en hebben er voor gezorgd dat al duizenden melkveehouders hun bedrijf hebben moeten beëindigen. 

(Brussel, 26./27.11.2012) Ongeveer 2500 leden van de European Milk Board (EMB), het Europese overkoepelend orgaan van melkveehoudersorganisaties in Europa, hebben samen met bevriende organisaties vandaag onder de titel “1000 trekkers naar Brussel” in de metropool van de EU gedemonstreerd. Met als doel om de politiek bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om werkzame marktregels in te voeren. Om hun doelstelling kracht bij te zetten, zijn de melkveehouders twee dagen lang ter plaatse en gaan ze de nacht doorbrengen in een grote tent voor het Europees Parlement. “Het grote aantal deelnemers toont aan hoe zeer de landbouw en in het bijzonder de gezinsbedrijven in dienst van de samenleving, de collega’s uit geheel Europa aan het hart liggen. Deze toekomst kan alleen veilig worden gesteld als flexibele marktregulering door middel van een Europese monitoringscommissie wordt ingesteld voor de zuivelsector”, aldus de president van de EMB, Romuald Schaber.

Als symbool dat het huidige overaanbod op de melkmarkt, de Europese zuivelmarkt in vuur en vlam zet en dit vuur alleen door besluiten van de Europese instituten geblust kan worden, hebben de boeren met brandweerslangen melk gespoten op de gebouwen van het Europees Parlement. Samen met een herdenking voor het verdwijnen van ontelbare boerenbedrijven in Europa in de laatste tijd, is de dramatische situatie van melkveehouders duidelijk gemaakt aan de politici. Het heeft de noodzaak om sterk op te treden in het kader van de landbouwmarktordening van de EU duidelijk gemaakt.           

Romuald Schaber stelt: “Ook het schadelijke effect voor de plattelandssamenleving door het verdwijnen van veel boerenbedrijven in Europa moet beëindigd worden. Dit wordt door zinloze overproductie en de daarmee samenhangende druk op de melkprijs aangejaagd. Acties om de verdwenen boerenbedrijven te gedenken, moet geen gewoonte worden.”   

De European Milk Board (EMB) is een Europese koepelorganisatie van melkveehouders-organisaties. De EMB vertegenwoordigt momenteel 19 organisaties uit 14 Europese landen die tezamen ongeveer 100.000 leden hebben. In de ledenlanden wordt ongeveer 75% van de Europese melk geproduceerd.

Hier een video van de Belgische pers