dinsdag 11 juni 2013

Ciolos fout geciteerd

Ruim anderhalve week geleden werd door de Nederlandse (agrarische) media berichtgeving overgenomen van Duitse media met daarin de bewering dat EU-Landbouwcommissaris Dacian Ciolos zich aan de vooravond van de Europese landbouwministerraad in Dublin, principieel had uitgesproken tegen reguleringsmaatregelen voor de EU-melkmarkt, waaronder de door het EU-Parlement voorgestelde vrijwillige productiebeperkingregeling.

Na navraag door de EMB, blijkt uit een schriftelijke reactie van de Commissaris, dat dit bericht niet klopt!  Bijgevoegd vindt u het vertaalde EMB-persbericht over deze onzorgvuldige en misleidende berichtgeving. 

Correctie:  

EU-Commissaris Ciolos ondersteunt realistische en kostenefficiënte crisismaatregelen voor de melksector

(Brussel, 6.6.2013) Anderhalve week geleden werd via de Duitse media een bericht verspreid dat EU-Commissaris Dacian Ciolos zich principieel had uitgesproken tegen reguleringsmaatregelen voor de EU-melkmarkt, en de door het EU-Parlement voorgestelde vrijwillige productiebeperkingregeling. Navraag door de EMB heeft aangetoond dat deze berichtgeving niet klopt!  

De EU-Landbouwcommissaris heeft er voorafgaand aan de informele bijeenkomst van de Europese landbouwministerraad in Dublin slechts op gewezen, dat er bij het instrument van de vrijwillige productiebeperking nog open vragen zijn, in het bijzonder over de effectiviteit en de kostenefficiëntie van de 5% clausule. Dus geen algemene afwijzing van de vrijwillige productiebeperkingregeling als crisisinstrument voor de melkmarkt, maar een bijdrage aan de discussie over de concrete uitvoering van de mogelijke instrumenten voor de praktijk, een discussie die sowieso moet worden gevoerd. Het thema crisispreventie en crisisbeheersing in de melksector is volgens Dacian Ciolos in de reactie aan de EMB, te belangrijk om het risico te nemen een niet efficiënte maatregel in te voeren. Er is een realistische en efficiënte oplossing nodig. 
EMB-bestuurslid Erwin Schöpges verklaarde hierover op de grote melkveehoudersdemonstratie, begin deze week in Berlijn: „Het is ongelooflijk, in welke mate momenteel inhoudelijk gefundeerde opmerkingen van politici, op aandringen van de landbouwindustrie, door de media verdraaid weergegeven worden. Wij mogen dat niet toestaan en moeten iedere gelegenheid aangrijpen om dergelijke valse verklaringen aan het licht te brengen en in de openbaarheid te corrigeren.”

De European Milk Board (EMB) is een Europese koepelorganisatie voor melkveehouderbelangenorganisaties. Er zijn momenteel 19 organisaties lid uit 14 verschillende landen. De EMB vertegenwoordigt ongeveer  100.000 melkveehouders. In de ledenlanden wordt ongeveer 75% van de Europese melk geproduceerd.