donderdag 6 november 2014

Eerste Europese Faire Melk conferentie

(Brussel, 6.11.2014) In het Belgische Ciney vindt vandaag de eerste Europese Faire Melk-conferentie
plaats. De European Milk Board wijst al jarenlang met de slogan “Faire Melk” op de noodzaak van
een kostendekkende melkprijs. Erwin Schöpges, bestuurslid van de EMB en voorzitter van Faircoop
België wil met deze conferentie de melkveehouders, detailhandel, consumenten en politici
samenbrengen en wijzen op de betekenis van eerlijk geproduceerde melk. “Alleen door dergelijke
projecten kunnen we een toekomst bieden aan onze gezinsbedrijven en burgers verzekeren van
hoogwaardige voedingsmiddelen voor een rechtvaardige prijs”, aldus Schöpges.


In 6 landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Oostenrijk), zijn momenteel faire
melkproducten verkrijgbaar. Ernst Halbmayr, die het project Faire Melk in 2006 in Oostenrijk in het
leven heeft geroepen, verklaart: “Door het kopen van Faire Melk producten profiteren de regionale
boeren, want iedere liter brengt voor onze boeren 10 cent meer op. Alleen door een rechtvaardige
prijspolitiek kunnen agrarische gezinsbedrijven op den duur in de markt overeind blijven,
hoogwaardige melk produceren en bijdragen aan het cultuurlandschap. “


Toekenning van de Gouden Faironika
De kunstkoe „Faironika“ – het symbool van de Europese melkveehouders voor een kostendekkende
melkprijs – is inmiddels overal in Europa in de eigen landskleuren vertegenwoordigd. Vandaag werd
voor het eerst de “Gouden Faironika” uitgereikt voor bijzondere verdiensten betreffende het
stimuleren van duurzame en rechtvaardig geproduceerde levensmiddelen - in het bijzonder melk. De
prijs werd uitgereikt in de categorieën “Politici”, “Organisatie”, “Agrariër” en “Consument”. Op
Europees niveau werden de voormalige Landbouwcommissaris Dacian Ciolos, organisatie Slow
Food en de Duitse melkveehouder Michael Alterauge met een Gouden Faironika bekroond. Romuald
Schaber, president van de European Milk Board, verwelkomt de prijs voor de voormalige
Landbouwcommissaris: “Ciolos heeft begrepen dat de Europese zuivelmarkt niet aan zichzelf kan
worden overgelaten. Hij heeft met zijn Melk Markt Observatorium een belangrijke eerste stap in de
goede richting gezet. ”
Gastland België reikte de Gouden Faironika uit aan de voormalige Waalse Landbouwminister Benoît
Lutgen (categorie Politici), Oxfam Solidarité (Organisatie) en aan de Belgische melkveehouder
Christian Eloy. De ere- Faironika ging naar de vicevoorzitter van detailhandel COMEOS (FEDIS), de
heer Dominique Michel.


Dat een eerlijke melkproductie niet moet ophouden aan de landsgrenzen, stelde Jean-Louis Zeien in
zijn gastlezing. De president van Fairtrade Luxemburg wees op de verantwoordelijkheid van de
Europese landen voor ontwikkelingslanden. “De exportoriëntering van de EU zuivelmarkt heeft deels
fatale uitwerkingen op de locale melkproductie en die op het Zuidelijk halfrond”, aldus Zeien.