maandag 14 maart 2011

EU-zuivelbeleid: gezamenlijke verklaring van de ECVC en EMB

EU-zuivelbeleid: gezamenlijke verklaring van de ECVC en EMB

Brussel: Op 15 maart 2011 zal James Nicholson, lid van het Europees Parlement, zijn verslag over het melkpakket van de Europese Commissie aan het Landbouwcomité van het Europees Parlement presenteren. Zowel de European Coordination Via Campesina (Europese Coördinatie Via Campesina) als de European Milk Board wenst te benadrukken dat noch het melkpakket zelf, noch de wijzigingen die in het Nicholson-ontwerprapport staan, zelfs maar in de buurt komen van het bereiken van een beter functionerende markt voor zuivelproducten met eerlijke prijzen voor producenten.

Naar de mening van beide Europese organisaties is de actieve inzet van de EU-bevoegde internationale instanties essentieel voor de vormgeving en uitvoering van de instrumenten van het EU-zuivelbeleid. Uiteindelijk is het doel van de maatregelen om toekomstige marktverstoringen te voorkomen, terwijl de melkproducenten in de gelegenheid gesteld moeten worden een marktprijs te ontvangen die hun productiekosten dekt. Een effectief beheer van het aanbod voor de gehele markt is van essentieel belang voor het bereiken van deze doelstellingen. Verdere belangrijke doelstellingen van het Europees beleid die moeten worden bereikt, zijn transparantie in de markt en een eerlijke verdeling van de winstmarges binnen de keten.

Contracten tussen producenten en verwerkers kunnen alleen juridisch aanvaardbaar zijn, als ze ten minste rekening houden met de gemiddelde kostprijs van de melkproductie in de EU.