woensdag 2 september 2015

Gezamenlijke landbouwvakbonden sluiten aan bij Europees protest

“Wijziging van het beleid moet leiden tot kostendekkende prijzen en duurzame productie”

Melkveehouders en varkenshouders protesteren in Brussel

De afgelopen twee weken inventariseerden de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op vier bijeenkomsten, de actiebereidheid van hun leden en hun mening over de aangekondigde fosfaatmaatregelen.

Fosfaatbeleid op feiten

Ten aanzien van fosfaatrechten zijn de leden van beide organisaties duidelijk: van afroming of kortingen kan geen sprake zijn. Dit maakt van alle melkveehouders knelgevallen en dat is zeer onwenselijk. Tevens mogen fosfaatrechten, als ze al ingevoerd moeten worden, niet leiden tot verhoging van de kostprijs of het spekken van de kas van derden. De overheid mag haar verantwoordelijkheid voor het toekennen van te veel vergunningen niet afwentelen op individuele bedrijven. De aankondiging van een, door juristen inmiddels opgesteld concept-bezwaarschrift, kon op goedkeuring rekenen.

De presentatie van de NMV bestuurders over fosfaat, bevatte veel relevante cijfers en feiten. De NMV heeft, als deelnemer in de regiegroep, van haar leden alle steun gekregen voor haar opstelling. De NMV wees er op dat onderlinge verdeeldheid in de sector niet in het belang is voor welke melkveehouder dan ook.

Effectiviteit productieverlaging al bewezen

Tijdens de presentatie van de DDB over de stand van zaken op de internationale melkmarkt en de verwachtingen voor de marktontwikkelingen op de korte en middellange termijn, werd een ieder duidelijk dat er van een ‘dip’ op de zuivelmarkt absoluut geen sprake is maar dat geopolitieke gebeurtenissen ook in de toekomst de melkmarkt zullen bepalen.

Ook werd in de presentatie de ontoereikende effectiviteit van de nog bestaande crisisinstrumenten van de Europese Commissie -  interventie en opslag van boter en melkpoeder - duidelijk aangetoond. Sinds de Russische boycot zijn gigantische hoeveelheden  melkpoeder en boter van de markt gehaald, zonder enig positief effect op de melkprijzen. Dit terwijl het verlagen van het melkaanbod in de eerste drie maanden van dit jaar (doordat een deel van de melkveehouders zijn productie liet zakken in verband met de superheffing), direct een reactie veroorzaakte: de melkprijzen reageerden positief.

Het crisismanagementinstrument dat de European Milk Board heeft ontwikkeld, richt zich in crisissituaties door een achterblijvende vraag en een te hoog melkaanbod, op het tijdelijke verlagen van de productie. Het programma dat uit drie stappen bestaat, werd verder toegelicht.

Varkenshouders NVV sluiten aan bij Europees protest

De oproep van de European Milk Board aan de Nederlandse melkveehouders om op maandag 7 september met hun Europese collega’s te demonstreren in Brussel voorafgaand aan en tijdens de buitengewone landbouwministerraad, heeft resultaat gehad: ook vanuit Nederland zullen DDB en NMV-leden richting Brussel afreizen.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) sluit zich bij DDB en de NMV aan en de organisaties reizen gezamenlijk af naar de demonstratie in Brussel. De NVV heeft Nederlandse varkenshouders opgeroepen om ook mee te gaan.  Ook de NVV schaart zich achter de visie van de EMB dat de markt niet gerepareerd kan worden door hoge voorraadvorming, stijgende interventieprijzen en exportsubsidies, maar dat een wijziging van het beleid moet leiden tot kostendekkende prijzen en duurzame productie.

De eisen waarvoor de EMB-leden naar Brussel afreizen zijn duidelijk: er moet direct een einde worden gemaakt aan de verwoestende effecten van het huidige zuivelbeleid. Dit kan op korte termijn door het verlagen van de aanvoer. Implementatie van het crisismanagementprogramma MVP ( Markt Verantwoordelijkheid Programma), en het instellen van het instrument waarmee melkveehouders die minder produceren een bonus ontvangen en melkveehouders die de melkmarkt onder druk blijven zetten met een stijgende productie een boete krijgen, kan direct worden ingevoerd. De financiering van dit programma kan door de Europese melkveehouders zelf worden bekostigd uit de ruim 700 miljoen euro aan superheffing die eind deze maand aan Brussel moet zijn uitbetaald. Daarmee wordt de maatschappij op geen enkele wijze gevraagd een offer te brengen.