donderdag 6 december 2012auteur: sitebeheer

Europees zuivelbeleid: Gezamenlijke verklaring van ECVC, EMB en FFE

Fougères, 29 november 2012

Op de conferentie over het Europees zuivelbeleid, georganiseerd door de Confédération Paysanne, de European Coordination Via Campesina (ECVC), EMB (European Milk Board) en FFE (Fairness for Farmers in Europe) hebben deze de volgende verklaring opgesteld:

Boeren willen niet méér produceren voor minder.
Een gezonde zuivelsector kan niet worden gebaseerd op verliesgevende verkoop (verkoop van melk onder de productiekosten).
Nee, tegen de privatisering van het Europese zuivelbeleid (door de contracten).
Aanbodsbeheersing is essentieel om duurzame melkproductie door gezinsbedrijven in geheel Europa te behouden.
In plaats van het oplossen van problemen, heeft het Melkpakket dat de EU eerder dit jaar heeft aangenomen, er voor gezorgd dat melkveehouders zijn overgeleverd aan de genade van de zuivelindustrie. Zonder aanbodsbeheersing zijn melkproducenten en producentenorganisaties niet in staat om een gelijkwaardige positie in de markt in te nemen. Als er teveel melk wordt geproduceerd, zullen de prijzen laag blijven. Contracten die niet gebaseerd zijn op de productiekosten, werken alleen in het voordeel van de zuivelindustrie en niet in het voordeel van de melkveehouders.

Door Europese melkveehouders wijs te maken dat de toekomst ligt in het produceren voor de wereldmarkt, draait men hen een rad voor ogen.
De zuivelindustrie en de retail zijn voornamelijk geïnteresseerd in goedkope melk. Maar boeren willen niet méér produceren voor minder. Er moet worden erkend dat Europa nu al veel produceert voor exportmarkten, waarvoor veel grondstoffen eerst moeten worden geïmporteerd om deze export mogelijk te maken. In plaats daarvan zouden we ons moeten concentreren op de Europese markt en de koopkrachtige export: dus geen export van zuivelproducten onder de kostprijs.
Om een einde te maken aan de verliesgevende melkproductie van melkveehouders, stellen we voor dat een melkprijscorridor (bandbreedte waarbinnen de melkprijs kan fluctueren) wordt ingevoerd op het niveau van de gemiddelde kostprijs voor de productie van melk. De melkproductie kan dan worden uitgebreid of ingekrompen binnen de grenzen van deze corridor.

We hebben dringend behoefte aan effectieve EU regelgeving die er voor zorgt dat melkveehouders, de zwakste schakel in de keten, niet overgeleverd worden aan de genade van de andere schakels in de keten.
Wij ondersteunen de boerendemonstraties van afgelopen week in Brussel en in Galicië. Deze boeren vechten voor het recht op eerlijke prijzen en het recht om hun bedrijven voort te kunnen zetten.

lees hier het originele Engelse persbericht