donderdag 6 juni 2013

Grote EMB-demonstratie in Berlijn: Europese melkveehouders halen de politieke muur neer!
Omdat vooral de Duitse overheid alle bruikbare voorstellen voor een goed functionerende Europese melkmarkt blokkeert, hebben melkveehouders uit geheel Europa op 3 en 4 juni 2013 in de Duitse hoofdstad Berlijn gedemonstreerd en symbolisch de politieke muur neergehaald. Om op die manier aan te tonen hoe belangrijk crisisinstrumenten als de vrijwillige productiebeperkingregeling voor de melkmarkt zijn. 
 

(Berlin, 3./4.6.2013) Honderden leden van de European Milk Board (EMB), de overkoepelende organisatie voor melkveehouderbelangenorganisaties in Europa, hebben samen met sympathiserende organisaties op 3 en 4  juni 2013 actie gevoerd in de Duitse hoofdstad.

Doel van de actie was om in het kader van de huidige onderhandelingen tussen het EU parlement, de lidstaten en de Europese Commissie over de gemeenschappelijke marktordening, druk te leggen bij de Duitse regering zodat de vrijwillige productiebeperkingregeling als mogelijk crisisinstrument voor de melkmarkt, niet buiten de boot valt.

„Door de vrijwillige productiebeperkingregeling worden melkveehouders die rekening met de marktontwikkelingen houden om crisissituaties te voorkomen, beloond en wordt bespaard op het gebruik van publieke gelden om de crises op te lossen. In economisch zware tijden en uiterst krappe budgetten in de meeste EU lidstaten, zijn het dergelijke instrumenten die een praktische en financieel haalbare oplossing bieden. Waarom de Duitse overheid deze kans niet ziet, begrijpen de boeren en burgers in Europa niet. Daarom hebben ze in Berlijn  gedemonstreerd“, aldus de president van de EMB, Romuald Schaber.    

Als symbool dat het juist de Duitse regering is die bij de hervorming van de gemeenschappelijke EU marktordening een “muur” vormt tegen verstandige oplossingen voor de melkmark, hebben de EMB leden voor de Kanselarij een strobalenmuur van ongeveer 50 meter lang, neergehaald. Samen met een even indrukwekkende actie van Europese boerinnen, één dag eerder, is daarmee aan de Duitse politiek getoond dat de Europese melkveehouders door de aanhoudende crisis worstelen om te overleven. Dat wordt nog zichtbaarder tegen de achtergrond dat de kosten voor het produceren van melk sinds 2009 bij lange na niet meer gedekt worden. Duizenden bedrijven hebben daardoor hun deuren al gesloten of worden acuut in hun voortbestaan bedreigd.

De European Milk Board (EMB) is een Europese koepelorganisatie voor melkveehouderbelangenorganisaties. Er zijn momenteel 19 organisaties lid uit 14 verschillende landen. De EMB vertegenwoordigt  ongeveer  100.00 melkveehouders. In de ledenlanden wordt ongeveer 75% van de Europese melk geproduceerd.