dinsdag 8 september 2015

Leden DDB en NMV maken deel uit van indrukwekkende EMB demonstratie in Brussel

Indrukwekkend was de massa demonstratie gisteren in Brussel, georganiseerd door de European Milk Board.  Ruim 9000 demonstranten verzamelden zich voor het door de EMB opgerichte podium, waar bestuursleden van de EMB en de EMB-ledenorganisaties het woord richtten tot hun aanhang. Ook werd het woord gevoerd door Europarlementariërs, politici en melkmarktdeskundigen die de eisen van de EMB ondersteunen:   directe invoering van het door de EMB ontwikkelde crisismanagementprogramma MVP (Markt Verantwoordelijkheid Programma) en directe besteding van het geld van de superheffing aan het programmaonderdeel, waarbij melkveehouders vrijwillig hun melkproductie kunnen verlagen voor een bonus. 

 

DDB, NMV en NVV

De ruim 150 Nederlandse melkveehouders van de DDB en de NMV, die met 30 collega-varkenshouders van de NVV gezamenlijk naar Brussel  zijn afgereisd, waren tevens getuige van het feit, dat de voorzitter van de Belgische Boerenbond – lid van de vertegenwoordiger van de traditionele boerenbonden  Copa-Cogeca, waartoe ook LTO Nederland behoort –  zich op het EMB podium achter de EMB-eisen en aanpak schaarde als oplossing voor de crisis op de zuivelmarkt.

Een voorbeeld dat navolging verdient!

Voorstellen van de Europese landbouwministers en de opvatting van de EMB leden daarover

Hoewel er gisteren nog geen helderheid werd gegeven door de Europese landbouwministers na hun buitengewone vergadering over een crisisaanpak, zijn wel al een aantal voorgenomen maatregelen medegedeeld:

  • Programma voor private opslag wordt voortgezet: De afgelopen maanden hebben aangetoond, dat deze maatregel niet doeltreffend is. Ondanks de al een jaar lang toegepaste private opslag en de inmiddels zeer grote voorraden melkpoeder en boter, heeft dit de melkprijs op geen enkele wijze kunnen versterken: de melkprijs is slechts verder ingestort.  
  • Promotie van zuivelproducten in de EU en in derde landen onder andere door uitbreiding van vrijhandelsverdragen: Een duidelijk hulpeloze politieke actie, ongeschikt om melkveehouders van dienst te kunnen zijn, geassocieerd  met het bederven van markten in derde landen.
  • Het vervroegd uitbetalen van de directe betalingen:  Als noodhulp kan deze maatregel de melkveehouder voor een zeer korte periode ondersteunen. Echter, de productie moet nog steeds worden verlaagd om aan de marktvraag te worden aangepast, zodat de situatie op de zuivelmarkt kan worden gestabiliseerd.  
  • Versterking van de rol van de Milk Market Observatory (MMO): Het is van belang, dat de uitbreiding naar een  volledig functionerende MMO wordt uitgevoerd. Daarmee bedoelen we, dat de MMO niet alleen de marktcrises aan moet zien komen, maar er ook op moet kunnen reageren. Dit betekent een reductie van de melkproductie in crisistijden.

De aankondiging van 500 miljoen euro aan steun voor de melkveehouders, beschouwt de DDB  als een misplaatste grap: in september moeten de Europese melkveehouders aan superheffing voor 2014/15, een bedrag betalen aan de Europese Unie dat een stuk hoger ligt. Met dat superheffings-geld zouden de melkveehouders zelf het opschonen van de markt kunnen financieren via het door de EMB ontwikkelde crisismanagementprogramma MVP. Het voorstel om na te denken over maatregelen, die de volatiliteit van de melkprijs kunnen beperken, vindt de DDB een uitgelezen kans voor de Europese Commissie om zo snel mogelijk het MVP te onderzoeken. Het MVP geeft de mogelijkheid om zware crises op de zuivelmarkt te voorkomen.   

De landbouwministers zetten hun overleg over de te nemen crisismaatregelen tijdens de reguliere vergadering van de EU landbouwministerraad volgende week in Luxemburg voort. De voorstellen, die de Europese landbouwministers tot nu toe op tafel hebben gelegd,  getuigen van onvoldoende visie of kennis van de markt. Ze zijn welhaast een belediging voor de actievoerende melkveehouders, die na deze beleidsmatige farce nog vastbeslotener zijn om hun acties op te voeren.