dinsdag 24 juni 2014

Nederlandse melkprijs dekt bij lange na de kosten niet !

Vandaag presenteerde de Dutch Dairymen Board (DDB) de resultaten van de studie naar de productiekosten voor een liter melk in Nederland. Met een kostprijs van bijna 45 eurocent voor 2013, liggen de productiekosten voor een liter melk een stuk boven de gemiddeld uitbetaalde melkprijs in 2013 van ruim 37 eurocent. Dat betekent dat er sprake is van een dekkingstekort van 16 procent, alleen al voor het jaar 2013.

De methode die voor het berekenen van de productiekosten voor een liter melk in Nederland is toegepast, werd in 2012 in opdracht van de European Milk Board (EMB), waarvan de DDB lid is, ontwikkeld door het Duitse Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL). Eerst werd de Duitse kostprijs voor een liter melk  berekend en gepubliceerd in januari 2013.  In januari 2014 volgden de resultaten voor Frankrijk en nu publiceert de DDB de kosten voor de productie van een liter melk in Nederland.

De studie baseert zich op de gegevens die door de EU worden verzameld en berekend in het Farm Accountancy Data Network dat door alle EU lidstaten wordt erkend. Omdat de Europese Commissie de resultaten met wel drie jaar vertraging presenteert, maakt dit het inhoudelijk discussiëren over de situatie in de melkveehouderij lastig. Die is slechts gebaseerd op aannames en ‘onderbuikgevoelens’ waarbij de hoogte van de uitbetaalde melkprijs als uitgangspunt wordt genomen. Een onvolledige en - naar blijkt uit de berekende kostprijs -  foute aanname.  

Wat deze studie tevens uniek maakt, is het feit dat er voor het eerst een arbeidsvergoeding voor de zelfstandige melkveehouder – en meewerkende gezinsleden – is berekend die niet is gebaseerd op forfaitaire aannames.  De arbeidsvergoeding die de DDB heeft laten berekenen kan verwijzen naar een tarifering vanuit de ‘BV Nederland’. De functies en verantwoordelijkheden van een melkveehouder zijn gewogen in de markt, volgens een database van 2 miljoen arbeidscontracten.

De drie studies geven tezamen een prima overzicht over de verschillen en overeenkomsten op kostenniveau in de drie belangrijkste zuivellanden van de EU.  En geeft een inkijkje in het zogenoemde  ‘level playing field’ van het Europese zuivelbeleid en de rol van de Nederlandse overheid daarin, die sterk achterblijft in de EU als het gaat om  investering-, stimulering- en duurzaamheidfondsen voor melkveehouders.  

Het uithollen van de Nederlandse melkveehouderijbedrijven door een structureel te lage melkprijs, heeft er sinds het jaar 2000 al voor gezorgd dat 37% van de Nederlandse melkveebedrijven hun deuren hebben gesloten. Door de te lage opbrengstprijzen voor producenten in de landbouw, kenmerkt Nederland zich inmiddels door een forse vergrijzing.  Gezinsbedrijven verdwijnen en daarmee ook het karakteristieke van de sector.

Aan politici, melkveehouders en burgers/consumenten de taak om hun verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan wijzigingen in het zuivel- en landbouwbeleid die het mogelijk maken te komen tot eerlijke prijsvorming. Niet door de toekenning van meer toeslagen maar door het scheppen van voorwaarden waardoor melkveehouders ook in staat worden gesteld een melkprijs uit de markt te genereren die de kosten voor productie dekt.

De volledige studie is vanaf 25 juni te downloaden op www.ddb.nu

Wat kost de melk ?

Klik hier voor het Duitse rapport

Brochure downloaden

Rapport downloaden (Duits)

Rapport downladen (vertaling Nederlands)Downloads: Nederlandse melkprijs dekt bij lange na de kosten niet !