donderdag 10 september 2015

Resultaten buitengewone EU Landbouwraad voor melkveehouders zeer teleurstellend, nagenoeg provocerend

Deze resultaten bieden geen oplossingen. Hier hebben we geen actie voor gevoerd”

(Brussel, 08.09.2015) De gisteren door de Europese politiek aangekondigde maatregelen zijn niets meer dan ‘window-dressing’. De politiek heeft overduidelijk de werkelijke problematiek genegeerd. De crisis op de zuivelmarkt is van structurele aard en wordt door het nu toegezegde geld uit Brussel, niet opgelost. “De Europese boeren zijn niet voor subsidies of toeslagen de straat opgegaan om actie te voeren, maar voor de invoering van een crisisinstrument, dat de oorzaak van de crisis aanpakt – overproductie op de Europese markt”, aldus het bestuur van de European Milk Board.

Voor de nu aangekondigde maatregelen was het niet nodig geweest om een dergelijk groot aangekondigde landbouwtop te houden. De melkveehouders laten zich hier niet mee afschepen en zullen hun protesten doorzetten. Klaarblijkelijk heeft de politiek niet begrepen waar het bij deze crisis om gaat.

De voorstellen van de Europese politiek in detail en de inschatting van de EMB daarover:

  • Programma voor private opslag wordt voortgezet: De afgelopen maanden hebben aangetoond, dat deze maatregel niet doeltreffend is. Ondanks de al een jaar lang toegepaste private opslag is de melkprijs verder ingestort.  
  • Promotie van zuivelproducten in de EU en in derde landen onder andere door uitbreiding van vrijhandelsverdragen: Een duidelijk hulpeloze politieke actie, ongeschikt om melkveehouders van dienst te kunnen zijn, geassocieerd  met het bederven van de markten in derde landen.
  • Vervroegd uitbetalen van de directe betalingen:  Als noodhulp kan deze maatregel de melkveehouder voor een zeer korte periode ondersteunen. Echter, de productie moet nog steeds worden verlaagd om aan de marktvraag te worden aangepast, zodat de situatie op de zuivelmarkt kan worden gestabiliseerd.  
  • Versterking van de rol van de Milk Market Observatory (MMO): Het is van belang, dat de uitbreiding naar een volledig functionerende MMO wordt uitgevoerd. Daarmee bedoelen we, dat de MMO niet alleen de marktcrises aan moet zien komen, maar er ook op moet kunnen reageren. Dit betekent een  reductie van de melkproductie in crisistijden.

 

De voorlopige aankondiging van de EU-politiek om ook na te denken over toekomstige instrumenten om prijsvolatiliteit te verminderen, moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Het door de European Milk Board ontwikkelde crisismanagementprogramma MVP (Markt Verantwoordelijkheid Programma) heeft de mogelijkheid om zware crises op de zuivelmarkt te voorkomen. Het gaat daarbij om een index gebaseerd programma, die de ontwikkeling van productnoteringen, melkprijzen en melkproductiekosten  volgt en in crisistijden tijdelijke maatregelen invoert om de melkprijzen te stabiliseren, zoals de mogelijkheid om vrijwillig minder te leveren. Daarmee wordt aan de wortel van de problematiek – de te hoge melkproductie – gewerkt. Het is de hoogste tijd, dat de Commissie en de Raad dit crisismanagementprogramma voor de EU-zuivelsector onderzoeken.

<https://www.facebook.com/pages/European-Milk-Board-FR/1554994738057280?sk=timeline>

 <https://www.facebook.com/europeanmilkboard.en>

 <https://www.facebook.com/pages/European-Milk-Board-DE/795518207173548?sk=timeline>