Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ledenberichten

Op deze pagina kunt u tevens de ledenberichten teruglezen die u via e-mail of per post als lid van DDB hebt ontvangen.


Na maanden van onduidelijkheid is er door het Nitraatcomité van de EU over de verlenging van de derogatie voor de boeren in Nederland een positief advies uitgebracht. De formele beschikking laat nog even op zich wachten, wel geeft de Minister in …

Lees meer »

15 juni 2020 Geacht DDB-lid,Namens de leden van Dutch Dairymen Board is vandaag een reactie ingediend op de consultatie Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease.U kunt de reactie hier downloaden en lezen: 20200615 -…

Lees meer »

Geacht DDB-lid,Namens de leden van Dutch Dairymen Board is vandaag een reactie ingediend op de consultatie wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.U kunt de reactie hier downloaden en lezen: Inleidende tekst op www.overheid.nl:De …

Lees meer »

DDB distantieert zich van onbekende brief

donderdag 11 juni 2020 auteur: DDB

Gisteren werd het bestuur van de DDB onaangenaam verrast door de inhoud van een brief die via social media is verspreid, getiteld: “Alternatief voor maatregel maximale gehalten ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee ter verlaging stikstofdepositie”…

Lees meer »

Op 27 mei heeft de overheid de consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering gepubliceerd, vlak voor het Pinksterweekend, met als sluitingsdatum 3 juni 2020. Vanwege de vele reacties op deze korte reactietermijn (4 werkdagen), is de termijn …

Lees meer »