Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


Actie

maandag 3 augustus 2015

Zoals u ongetwijfeld door de media en de berichten, die u van ons ontvangt via uw e-mail hebt begrepen, voeren in veel EU landen de melkveehouders actie. Onder andere met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. In …

Lees meer »

Het verzoek van Copa Cogeca aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement om de superheffing gelden terug te laten vloeien naar de melkveehouderij, is een verzoek dat de European Milk Board (EMB) al begin dit jaar bij de Europese Commissie …

Lees meer »

Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor schade fosfaatrichtlijn

zaterdag 13 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

Het fosfaatplafond. We zijn er al bijna overheen. En voor het fosfaatplafond zijn we zelf verantwoordelijk, aldus Dijksma. De zuivelsector heeft een paar weken om de zaken te regelen.Is de sector werkelijk verantwoordelijk? De individuele …

Lees meer »

Beter vangnet vereist visie en management

woensdag 10 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

Boerderij.nl kopt 2 juni j.l.: “Copa pleit voor een beter vangnet voor de melkveehouders”.Eindelijk, zou je denken. Maar als je vervolgens in het artikel leest waaruit dat vangnet zou moeten bestaan; een verzekering zoals in de VS, een verhoogd …

Lees meer »

Zembla

dinsdag 2 juni 2015 auteur: Sieta van Keimpema

De uitzending van tv programma Zembla “Topsporters van de melkindustrie” afgelopen week, schetst een hard beeld van een deel van onze sector. Het roept heftige reacties op… bij vooral collega-melkveehouders. Terwijl ik het internet afzoek naar …

Lees meer »