Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ledenberichten

Op deze pagina kunt u tevens de ledenberichten teruglezen die u via e-mail of per post als lid van DDB hebt ontvangen.


DDB distantieert zich van onbekende brief

donderdag 11 juni 2020 auteur: DDB

Gisteren werd het bestuur van de DDB onaangenaam verrast door de inhoud van een brief die via social media is verspreid, getiteld: “Alternatief voor maatregel maximale gehalten ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee ter verlaging stikstofdepositie”…

Lees meer »

Op 27 mei heeft de overheid de consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering gepubliceerd, vlak voor het Pinksterweekend, met als sluitingsdatum 3 juni 2020. Vanwege de vele reacties op deze korte reactietermijn (4 werkdagen), is de termijn …

Lees meer »

Juridisch onderzoek extern salderen

vrijdag 5 juni 2020 auteur: DDB

LedenberichtOnderwerp: juridisch onderzoek extern salderenBeste leden,Al een paar keer hebben we u op de hoogte gebracht van de vorderingen van ons gezamenlijk opgepakte juridisch onderzoek naar extern salderen. Inmiddels is er een brief van onze …

Lees meer »

1 Juni Wereld Melkdag

zaterdag 30 mei 2020 auteur: EMB

1 Juni is de dag waarop de wereld viert hoe essentieel zuivel is!Ook al zijn wij als melkveehouders met onze koeien 365 dagen per jaar bezig met het produceren van melk, – Wereld Melkdag op 1 juni -, is voor ons een bijzondere dag. Het is een dag …

Lees meer »

Farm to Fork Strategie (F2F): een samenvatting

donderdag 28 mei 2020 auteur: DDB

De Europese Commissie heeft haar "Farm to Fork"-strategie voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, alsmede aan het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité. Onderstaand vindt u, zonder verder inhoudelijk commentaar, een …

Lees meer »