Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


Nieuw GLB biedt geen oplossingen voor boeren

vrijdag 5 juli 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Verschillende studies en rapporten zijn er de afgelopen jaren gepubliceerd over de verhoudingen in de zuivelsector en de beperkende factoren daarbinnen voor melkveehouders. Belangrijke conclusies waren onder andere dat het melkveehouders aan een …

Lees meer »

Erkenning

maandag 17 juni 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Deze week vindt weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) plaats, op 18 juni. Naast de formele informatie-uitwisseling, is dat ook een prima gelegenheid voor bestuurders en leden, om met elkaar te praten. Omdat lobby werk een proces is …

Lees meer »

Een leugen verkopen

donderdag 23 mei 2013 auteur: Sieta van Keimpema

“Selling a lie” – een leugen verkopen. Die uitspraak viel vorige week tijdens de tweedaagse ARC 2020 vergadering in Berlijn met betrekking tot landroof in Mozambique en bleef in mijn hoofd rondzingen. Want het lijkt bijna gemeengoed te zijn …

Lees meer »

In eigen belang

maandag 6 mei 2013 auteur: Sieta van Keimpema

De EMB nieuwsbrief wordt door de DDB maandelijks vertaald en aan de leden verstuurd.  Soms lukt dat niet direct, door andere (bestuurlijke) verplichtingen. Deze maand worden daarom de verkorte versies van de april en mei nieuwsbrief tegelijkertijd …

Lees meer »

Gemarginaliseerd

zaterdag 27 april 2013 auteur: Sieta van Keimpema

In april is over het algemeen het agrarisch vergaderseizoen wel zo’n beetje afgelopen en wordt de agenda wat leger. Dit jaar is dat niet het geval. Het nieuw GLB en EU zuivelbeleid is daar mede debet aan. En om er voor te zorgen dat het opgelegde …

Lees meer »