Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


Russische boycot op de agenda

zaterdag 6 september 2014 auteur: Sieta van Keimpema

De bijeenkomst van de Advisory Group on Milk  (adviesgroep voor melk) van 3 september jongstleden in Brussel waarin de EMB als observant d.w.z. zonder stemrecht gedurende enige jaren twee plaatsen bezette, is sinds afgelopen zomer omgezet in de …

Lees meer »

Voedseldemocratie

donderdag 6 maart 2014

De maand februari is om gevlogen. Met vele bijeenkomsten en vergaderingen en een aantal buitenlandse bezoeken. Er waren vergaderingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, een gesprek over ZuivelNL  en ik nam deel aan een symposium in …

Lees meer »

2014

woensdag 15 januari 2014

Allereerst wil ik u namens het DDB bestuur, een voorspoedig 2014 toewensen.Het is alweer een aantal maanden geleden dat de laatste weblog over de werkzaamheden van de DDB en de EMB verscheen. Een zeer volle vergaderagenda maakte het lastig om de …

Lees meer »

In een ideale wereld…

maandag 15 juli 2013 auteur: Hennie de Zwaan

Met regelmaat zijn de DDB bestuurders op pad voor de DDB. Om gesprekken te voeren met politici, of naar bijeenkomsten, workshops en discussierondes te gaan van ministeries en semioverheidsorganen.    Veel van deze bijeenkomsten zijn in Den Haag. …

Lees meer »

Zomerreces?

vrijdag 26 juli 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Zou de economische crisis en de daarbij horende werkloosheid ook zijn effect hebben op de Brusselse ambtenaren? Je zou het kunnen denken als je de grote bedrijvigheid en werklust daar bekijkt: de ene zitting is nog niet voorbij of de volgende …

Lees meer »