Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.


2014

woensdag 15 januari 2014

Allereerst wil ik u namens het DDB bestuur, een voorspoedig 2014 toewensen.Het is alweer een aantal maanden geleden dat de laatste weblog over de werkzaamheden van de DDB en de EMB verscheen. Een zeer volle vergaderagenda maakte het lastig om de …

Lees meer »

In een ideale wereld…

maandag 15 juli 2013 auteur: Hennie de Zwaan

Met regelmaat zijn de DDB bestuurders op pad voor de DDB. Om gesprekken te voeren met politici, of naar bijeenkomsten, workshops en discussierondes te gaan van ministeries en semioverheidsorganen.    Veel van deze bijeenkomsten zijn in Den Haag. …

Lees meer »

Zomerreces?

vrijdag 26 juli 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Zou de economische crisis en de daarbij horende werkloosheid ook zijn effect hebben op de Brusselse ambtenaren? Je zou het kunnen denken als je de grote bedrijvigheid en werklust daar bekijkt: de ene zitting is nog niet voorbij of de volgende …

Lees meer »

Nieuw GLB biedt geen oplossingen voor boeren

vrijdag 5 juli 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Verschillende studies en rapporten zijn er de afgelopen jaren gepubliceerd over de verhoudingen in de zuivelsector en de beperkende factoren daarbinnen voor melkveehouders. Belangrijke conclusies waren onder andere dat het melkveehouders aan een …

Lees meer »

Erkenning

maandag 17 juni 2013 auteur: Sieta van Keimpema

Deze week vindt weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) plaats, op 18 juni. Naast de formele informatie-uitwisseling, is dat ook een prima gelegenheid voor bestuurders en leden, om met elkaar te praten. Omdat lobby werk een proces is …

Lees meer »